Trwa nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Ewa Nehring PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
23-05-2022,18:15 Aktualizacja: 24-05-2022,12:50
A A A

Jeszcze tylko do 31 maja trwa nabór wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ubiegać się mogą o nią rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej - poinformowała ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła czas na składanie wniosków - wcześniej termin upływał 28 kwietnia. Środki na premie pochodzą z niewykorzystanego budżetu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PAP) z lat 2014-2020.

O przyznanie "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" mogą się ubiegać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również osoby, które co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zakończyły działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc przeznaczona jest też dla tych, którzy chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

premie na działalność pozarolniczą, MRiRW, wsparcie dla rolnictwa

Łatwiej o premię na działalność pozarolniczą

Ministerstwo rolnictwa rozpoczęło pracę nad rozporządzeniem, które uprości proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą. Wsparcie może być przyznane na realizację operacji pn. "Premie na rozpoczęcie działalności...
Jak podkreślono w informacji prasowej, wszyscy wnioskodawcy w momencie składania dokumentów "powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy".

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i jest wypłacana w dwóch ratach. Jeżeli przedstawiony biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy, wówczas można otrzymać 150 tys. zł. Dofinansowanie wzrasta wraz z liczbą przewidzianych stanowisk - premia za dwóch pracowników to 200 tys. zł, a za trzech 250 tys.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza wyniesie 80 proc. całej kwoty i zostanie przekazana w ciągu 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji i spełnienia warunków w niej wskazanej. Pozostałe 20 proc. wpłynie na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Przewidziana pomoc obejmuje ponad 400 rodzajów działalności - ich pełna lista znajduje się na stronie ARiMR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie