Są rozporządzenia, zaliczki coraz bliżej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-09-2019,9:30 Aktualizacja: 05-09-2019,9:34
A A A

Do konsultacji społecznych trafiły projekty rozporządzeń w sprawie zaliczek unijnych płatności za 2019 r. Chodzi o dopłaty bezpośrednie, pomoc zalesieniową, ale także niektóre działania objęte PROW na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 28 sierpnia bieżącego roku, zaliczki w ramach płatności bezpośrednich urosną z 50 do 70 proc. należnych rolnikom kwot za 2019 r.

Ardanowski: decyzja KE ws. zaliczek dopłat bezpośrednich pomoże rolnikom

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zaliczek dopłat bezpośrednich i tzw. zazielenienia pomoże rolnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu strat suszowych - uważa minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ministerstwo...

W projekcie rozporządzenia zapisano, że zaliczki będą w wysokości iloczynu 70 proc. danej płatności bezpośredniej oraz obszaru u danego gospodarza lub posiadanej przez niego liczby zwierząt.

Z kolei w projekcie rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" określono poziom na 85 proc. To o 10 proc. więcej na co też zgodę wyraziła KE.

85 proc. mają też sięgać zaliczki na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW, co określono w trzecim projekcie rozporządzenia.

Chodzi o: poddziałanie "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych", "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne", "Rolnictwo ekologiczne" i "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami".

Rozporządzenia mają wejść w życie 16 października, czyli w dniu, od którego mają być wypłacane zaliczki.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej