Rolnik może więcej dorobić

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2017,10:10 Aktualizacja: 04-01-2017,10:21
A A A

Dzięki nowym regulacjom prawnym, które weszły w życie gospodarze ubezpieczeni w KRUS mogą dorobić więcej bez obaw o utratę ubezpieczenia społecznego rolników.

"Na podstawie ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uległa podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwota warunkująca możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem" - informuje resort rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus, renty, emerytury, świadczenia

KRUS: od marca 2017 roku wzrośnie emerytura dla rolników

1000 zł od marca 2017 r. wyniesie emerytura dla rolników z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - poinformował w czwartek Adam Sekściński, prezes KRUS. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2...
Jest to uregulowane w art. 5b w ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu przed zmianą, rolnik lub domownik mógł kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo objęcia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym z tytułu umów, o których mowa powyżej albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem, o ile przychód z tego tytułu nie przekraczał 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym.

Po spełnieniu tych warunków rolnik lub domownik podlegał podwójnemu ubezpieczeniu, obowiązkowemu w ZUS i dobrowolnemu w KRUS.

"Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw licznym postulatom zgłaszanym przez samych rolników, jak i organizacje związane z rolnictwem. Celem tych postulatów było umożliwienie rolnikom zachowania ciągłości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, co jest wymagane chociażby w związku z nabyciem prawa do świadczeń krótkoterminowych z tego ubezpieczenia, jak również prawa do emerytury rolniczej, gdzie jest wymagane co najmniej 25 lat podlegania temu ubezpieczeniu" - podaje MRiRW.

W związku z tym uznane zostało za uzasadnione podwyższenie do minimalnego wynagrodzenia za pracę kwoty warunkującej możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowej działalności, o której mowa w art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu