Redukcja płatności obszarowej jest niesprawiedliwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (bea) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2016,15:20 Aktualizacja: 15-02-2016,15:35
A A A

Poziom redukcji jednolitej płatności obszarowej dla rolników powyżej kwoty 150 tys. euro, na który skarżą mu się m.in. spółdzielnie rolnicze jest kolejną sprawą, o której wyjaśnienie prosi ministra rolnictwa rzecznik praw obywatelskich.

Przedstawione przez poprzedniego ministra rolnictwa wyjaśnienia „nie wskazują na celowość wprowadzonego ograniczenia”, jak uważa rzecznik. Oczywiście przyjęta przez ustawodawcę redukcja o 100 proc. (czyli ograniczenie do 150 tys. euro rocznie na gospodarstwo) mieści się w granicach określonych w przepisach unijnych. Wątpliwości rzecznika nie dotyczą dopuszczalności takiego rozwiązania, a jego dostosowania do warunków krajowych i wpływu na zróżnicowanie sytuacji finansowej dużych gospodarstw, w zależności od liczby prowadzących je osób.

Obecne rozwiązanie może naruszać konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę sprawiedliwości społecznej, zdaniem rzecznika. „Wątpliwości dotyczące poziomu redukcji płatności obszarowej pojawiły się już na etapie prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad projektem ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego” – przypomina rzecznik w swojej korespondencji. Według niego sygnalizowano wówczas, że całkowita redukcja opłat powyżej kwoty 150 tys. euro będzie miała negatywny wpływ przede wszystkim na prowadzoną w dużych gospodarstwach hodowlę polskich odmian roślin i zwierząt, która często jest nierentowna.

„Jednakowe traktowanie gospodarstw o dużej powierzchni może być krzywdzące dla podmiotów z większą liczbą osób, ponieważ ogranicza korzyści uzyskiwane z płatności bezpośrednich” – podsumowuje rzecznik, prosząc o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów