Poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą znów składać wnioski o pomoc

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2017,14:00 Aktualizacja: 06-10-2017,14:22
A A A

Do 18 października rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR kolejne wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

straty w uprawach, komisje szacujące straty, wypłata odszkodowań, pomoc de minimis, sadownictwo, wiosenne przymrozki

Klęska goni klęskę. Straty w rolnictwie ciągle rosną

Na prawie 500 mln zł oszacowano dotychczas straty w rolnictwie spowodowane przez klęski żywiołowe. Szkody stwierdzono w ponad 23,5 tys. gospodarstw - poinformował resort rolnictwa. Według najnowszych danych szacowanie szkód zakończyły 332...

Poprzedni nabór wniosków odbył się w dniach 4-18 września i w tym roku przewidywane są kolejne. Mają być ogłaszane cyklicznie tak, by umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie poszkodowanych rolników - informuje agencja na swojej stronie internetowej.  

Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

O przyznanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym.

Ponad 17 tys. gospodarstw poniosło straty z powodu klęsk żywiołowych

Straty w wyniku klęsk żywiołowych, głównie przymrozków, poniosło prawie 17,2 tys. gospodarstw w Polsce - poinformował resort rolnictwa w komunikacie. Łączne straty szacowane są na 156 mln zł.    50 komisji zakończyło...

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarz w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w gospodarstwie, którego odtworzenia dotyczy dokument o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie