Można składać wnioski o dofinansowanie usuwania folii rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-01-2023,10:00 Aktualizacja: 06-01-2023,18:51
A A A

Do 31 marca trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - poinformował resort rolnictwa. O pieniądze na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest realizowany w latach 2019-2025.

program pomocy odbioru odpadów rolniczych, folie rolnicze, ministerstwo klimatu i środowiska

Rolnicy nadal muszą sobie sami radzić z odpadami z gospodarstw

Rządowy program pomocy w odbiorze odpadów rolniczych się skończył, a i tak nie wszyscy mieli szanse z niego skorzystać. Ministerstwa rozmawiają o jego ewentualnej kontynuacji. A rolnicy póki co - muszą radzić sobie sami. Po załamaniu...

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Kwota dotacji nie może jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii, siatki czy sznurka unieszkodliwionych w ramach przedsięwzięcia. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioski można składać do 31 marca w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"), dostępny na stronie NFOŚiGW.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej