Lokalne grupy działania otrzymały dofinansowanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Jerzy Rausz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-06-2022,14:25 Aktualizacja: 20-06-2022,14:27
A A A

Dwadzieścia lokalnych grup działania w woj. kujawsko-pomorskim otrzymało dofinansowanie projektów w ramach PROW. Każdy z beneficjentów dostał od samorządu województwa 74 tys. zł, a pieniądze posłużą przygotowaniu lokalnych strategii rozwoju.

LGD dzięki otrzymanym funduszom będą mogły organizować szkolenia, warsztaty i aktywizację dla społeczności, aby wspólnie wypracować wdrożenie strategii w nowym okresie programowania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,48 mln zł.

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, drogi gminne i powiatowe, Mateusz Morawiecki, bezpieczeństwo drogowe

Miliardy złotych na budowy, przebudowy i remonty lokalnych dróg

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pójdzie 2,7 mld zł na 3,9 tys. km tras....

Lokalne strategie rozwoju (LSR) to dokumenty, stanowiące podstawę do działań podejmowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nich wskazywane są kierunki rozwoju obszaru objętego strategią, wyznaczone na podstawie diagnozy danego obszaru i identyfikacji lokalnych potrzeb.

W regionie kujawsko-pomorskim lokalne grupy działania to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność" (RLKS).

W ramach RLKS lokalne grupy działania dysponują środkami z PROW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej