Kwota wolna od podatku ma być coraz wyższa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2016,8:05 Aktualizacja: 21-04-2016,8:30
A A A
Ministerstwo Finansów rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku o 1 tys. zł rocznie, dyskutowana jest też degresywna kwota wolna - wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji na 2016 r., która jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019. 
 
"Obecnie rozważane jest stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od opodatkowania - o 1000 zł rocznie od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o jedną czwartą rocznie. Projekt jest obecnie w trakcie prac analitycznych" - napisano w dokumencie.

Wiesław Jasiński, ministerstwo finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

System podatkowy ma być szczelniejszy

MF będzie szybko reagować na wykorzystywanie prawa przez zorganizowane grupy przestępcze, wprowadzając zmiany przepisów przeciwdziałające luce w VAT - mówi Wiesław Jasiński, wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli...
Obliczono, że stopniowe podnoszenie kwoty wolnej o 1 tys. zł rocznie kosztowałoby budżet w 2017 r. 4 mld zł, w 2018 r. - 8 mld zł, a w 2019 r. - 12 mld zł.
 
Resort finansów podał też, że w 2017 r. planowana jest wypłata jednorazowych dodatków do emerytur i rent (w kwocie zbliżonej do tegorocznej). Nie ma natomiast ostatecznych uzgodnień i rozstrzygnięć w kwestii obniżenia wieku emerytalnego.
 
"Aktualnie dyskutowana propozycja zakłada jednak zatrzymanie zmian w wieku emerytalnym na poziomie 61 lat w przypadku kobiet oraz 66 lat dla mężczyzn. Rozważa się również wprowadzenie wymogu odnośnie do okresu składkowego uprawniającego do przejścia na emeryturę przy jednoczesnym wymogu wypracowania co najmniej minimalnej emerytury" - poinformowano.
 
Według resortu finansów zamrożenie wieku emerytalnego na obecnym poziomie skutkowałoby znaczącym ograniczeniem skutków dla sektora finansów publicznych. 

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami ZUS, w pierwszym roku reformy zmiany byłyby niemal neutralne dla finansów publicznych, prowadząc do systematycznego wzrostu deficytu FUS w kolejnych latach w porównaniu ze scenariuszem braku zmian w zakresie wieku emerytalnego. 

podatek detaliczny, e-handel, wiesław janczyk, sklepy internetowe

Rząd i posłowie mówią co innego o podatku od handlu w sieci

Zamieszania z podatkiem detalicznym ciąg dalszy. Wiesław Janczyk, wiceminister finansów stwierdził, że nie obejmie on e-handlu. Ale pracujący nad projektem posłowie prostują, że chodzi tylko o zagraniczne sklepy, a polskie podatek mają...
"Skutek dla wyniku sektora w horyzoncie Programu byłby jednak w tym wariancie znacząco niższy niż w wariancie prezydenckim" - wyjaśniono.
 
Ministerstwo obliczyło, że obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn kosztowałoby państwo w przyszłym roku 8,6 mld zł, w 2018 r. - 10,2 mld zł, a w 2019 r. - 11,9 mld zł.
 
Według resortu równoczesna realizacja planowanych zmian w zakresie wieku emerytalnego oraz kwoty wolnej od opodatkowania wiązałaby się z koniecznością istotnej zmiany priorytetów wydatkowych państwa lub podjęcia dodatkowych działań po stronie dochodowej.
 
"Mając na uwadze przedstawione powyżej istotne skutki dla finansów publicznych planowanych zmian, które w dużym stopniu mogą zdeterminować przestrzeń fiskalną dla realizacji innych działań, rząd w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017 podejmie ostateczną decyzję dotyczącą obniżenia stawek VAT" - wyjaśniono. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami najwyższa stawka VAT w wysokości 23 proc. oraz najniższa w wysokości 8 proc. obowiązują tylko do końca 2016 r.
 
MF obliczyło, że obniżenie VAT z podstawową stawką w wysokości 22 proc. kosztowałoby budżet w 2017 - 7,2 mld zł, w 2018 - 7,6 mld zł a w 2019 - 8,2 mld zł.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement