KRUS o potrąceniach z rent i emerytur

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2015,8:55 Aktualizacja: 19-01-2015,12:28
A A A

Rolnik-emeryt, którego świadczenie wynosi 979,56 zł brutto, otrzymuje 837,56 zł. Różnica wynosząca 142 zł to zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, w jaki sposób w tym roku wylicza potrącenia z wypłacanych przez siebie emerytur i rent.

W 2015 roku obowiązuje analogiczna, jak w roku 2014 skala podatkowa. Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek - 556 zł 02 gr), natomiast powyżej - podatek to 14.839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 3.091 zł.

Zdrowotna tylko w części

Co to oznacza w praktyce? Otóż jednostki terenowe KRUS pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych rent i emerytur w kwocie równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr.

Jeżeli natomiast emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od tego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18 proc., lecz 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Z kolei świadczenia wypłacane w niskich kwotach (tj. do 257 zł miesięcznie), których suma w ciągu roku nie przekroczy 3.091 zł, nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego. Tym samym nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Ponadto trzeba jeszcze wspomnieć o pobieranej przez KRUS z rent i emerytur składce na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy jej wymiaru.

Z tym, że 7,75 proc.tej podstawy pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, tylko pozostałe 1,25 proc. - potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Zaokrąglona do pełnego złotego

Przykład wyliczeń? Emeryt rolniczy uprawniony do świadczenia w kwocie 979,56 zł brutto do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 837,56 zł. Bo 980 zł (podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnego złotego) mnożone przez 18 proc. i pomniejszone o 46,33 zł daje 130,07 zł. To zaliczka na podatek dochodowy.

Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne to 979,56 zł x 9 proc., czyli 88,16 zł (po zaokrągleniu 88 zł). Ale 7,75 proc. nie obciążą rolniczego świadczeniobiorcy, bo jestpokrywane z zaliczki na podatek dochodowy (979,56 zł x 7,75 proc. = 75,91 zł).

Toteż składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury wynosi w tym przypadku 12,09 zł (88 zł - 75,91 zł). Łącznie zatem potrącane jest 142 zł (tj. 130,07 zł + 12,09 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021