Gospodarka przyspieszy dzięki funduszom unijnym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2016,12:15 Aktualizacja: 06-04-2016,12:51
A A A

W 2020 r. Polska będzie się rozwijać w tempie o ponad 4 proc. szybszym za sprawą funduszy unijnych z polityki spójności - wynika z szacunków Komisji Europejskiej, na które powołują się europejscy samorządowcy.

Europejski Komitet Regionów (KR), unijny organ doradczy złożony z samorządów z państw członkowskich UE w swojej analizie przywołał dane z ostatniego raportu KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

W dokumencie napisano, że polityka spójności w latach 2007-2013 "miała duży wkład w budowę wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy".

unijna polityki spójności, ministerstwo infrastruktury i rozwoju, perspektywa finansowa 2014-2020

Polska wydała setki miliardów złotych z UE

Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 362 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 256,7 mld zł - poinformował resort infrastruktury i rozwoju. Podpisano ponad 106,4 tys. umów o wsparcie z UE na 408,5...

Jak zaznaczono w raporcie, szacuje się, że polityka spójności przyczyniła się do zwiększenia poziomu PKB w Polsce o średnio 1,7 proc. rocznie w stosunku do poziomu, który nasz kraj osiągnąłby, gdyby nie przedsięwzięcia finansowane z jej środków. Dane KE pokazują również, że spowodowała zwiększenie poziomu zatrudnienia w Polsce o 1 proc. rocznie.

Jak podkreślono w dokumencie, szacunki dotyczące skutków długoterminowych są jeszcze wyższe. KE ocenia, że PKB w Polsce w 2020 r. wyniesie o 4 proc. więcej niż poziom, który osiągnięto by bez unijnych inwestycji.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaznaczył w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, że w interesie Polski jest, by środki unijne w kolejnych dekadach nadal trafiały do obszarów, które w poziomie rozwoju gospodarczego nie osiągają średniej unijnej. Jest on jednym z naszych przedstawicieli w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Komitetu Regionów.

- Jeżeli chcemy, żeby podatnicy europejscy nas wspierali, to z drugiej strony musimy się czuć bardziej współodpowiedzialni za Europę - powiedział.
Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich, audytorzy ue, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Fundusze na rozwój obszarów wiejskich są źle wydawane

Unijni audytorzy, którzy skontrolowali kilka krajów, w tym Polskę, skrytykowali sposób wydawania środków na obszarach wiejskich, wskazując, że niektóre z projektów przyczyniły się wprawdzie do ich rozwoju,...

Jak uznali uczestnicy debaty na temat przyszłości polityki spójności zorganizowanej przez Komitet Regionów, ma ona zasadnicze znaczenie dla UE, ale potrzebuje reform.

W dyskusji wziął udział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który w KR przewodzi grupie regionów słabiej rozwiniętych, których poziom PKB na mieszkańca jest poniżej 75 proc. średniego poziomu unijnego.

Jak zaznaczył, w Polsce dosyć powszechna jest opinia, że środki z polityki spójności z lat 2014-2020 to ostatnie duże pieniądze, tymczasem w trakcie debaty takie stwierdzenie nie padło. Kolejna perspektywa finansowa rzeczywiście może być nieco mniejsza, ale nadal będą to spore środki.  

Według szefa Komitetu Regionów Markku Markkuli polityka spójności to najważniejszy instrument, przy pomocy którego UE jest w stanie przezwyciężyć różnice w rozwoju regionów.

W ocenie Fabiana Zuleega z think-tanku Centrum Polityki Europejskiej polityka spójności potrzebuje radykalnych zmian. Jak powiedział, spodziewa się presji, aby zmniejszyć budżet unijny po 2020 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021