Finansowanie oraz organizacja produkcji rolnej mają być prostsze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
31-07-2019,12:35 Aktualizacja: 31-07-2019,12:37
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Dokument przewiduje wprowadzenie wielu rozwiązań usprawniających proces wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach płatności obszarowych PROW (płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne, płatności ONW oraz płatności na zalesianie).

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, wyrównanie dopat bezpośrednich, czesław siekierski

Trudne rozmowy o budżecie UE. Rolnicy muszą się liczyć ze zmianami

Negocjacje dotyczące unijnego budżetu na lata 2021-2027 przebiegają w wyjątkowo trudnych warunkach. Komisja Europejska chce m.in. o 15 proc. obciąć środki na Wspólną Politykę Rolną. - Mamy brexit, co oznacza istotny ubytek budżetu o 12 mld...

Resort rolnictwa podaje, że jednym z takich rozwiązań jest uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek na poczet wymienionych płatności.

Będzie to sprzyjało stabilizacji warunków prowadzenia działalności rolniczej i korzystnie wpłynie na zdolność gospodarstw do regulowania bieżących zobowiązań, a tym samym na konkurencyjność gospodarstw oraz na sytuację finansową rodzin rolniczych.

Kolejnym rozwiązaniem przewidzianym w projekcie jest rozszerzenie na wszystkie grunty państwowe (należące np. do parków narodowych czy samorządów) wymogu posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW.

Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów państwowych użytkowanych nielegalnie.

Projektowana ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu przypadków umożliwiających nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych, odrębnych numerów identyfikacyjnych.

Fundusz Gwarancji Rolnych ma zapewnić pieniądze na inwestycje

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych - pierwszy w Polsce instrument finansowy dla rolników i przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Udzielane przez fundusz gwarancje mają ułatwić dostęp do kredytów...

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia skorzystanie z mechanizmów administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) przez osoby, które dotychczas nie miały takiej możliwości (np. małżonkowie rolników czy współposiadacze gospodarstw rolnych).

Kolejna zmiana przewidziana w projekcie polega na skróceniu minimalnego okresu doświadczenia w pracy doradczej, wymaganego do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych - z 1 roku do 6 miesięcy, oraz na wskazaniu, zgodnie z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", 30 punktów ECTS jako niezbędnych do uzyskania w formie studiów podyplomowych wiedzy z zakresu rolnictwa.

Przewiduje się, że zmiana ta będzie sprzyjała zwiększeniu liczby osób świadczących usługi w tym zakresie, a tym samym wzmocnieniu konkurencji na rynku tych usług.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt