Dofinansowanie do zakupu nawozów płynie na konta rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-07-2022,19:20 Aktualizacja: 12-07-2022,19:30
A A A

Ruszyła wypłata rolnikom dofinansowania do zakupu nawozów. Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pierwszego dnia przekazała na konta bankowe 20 tys. rolników 138 mln zł.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych rolnicy mogli składać do 31 maja. Do ARiMR wpłynęło ich blisko 427 tys. Na podstawie dokumentów maksymalną kwotę dopłat oszacowano na 3,5 mld zł.

dopłaty do nawozów, Dolnośląska Izba Rolnicza, Henryk Kowalczyk, wsparcie dla rolnictwa

Reszta puli z dopłat nawozowych powinna trafić do rolników

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej prosi Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o interwencję w sprawie rozdysponowania wśród rolników niewykorzystanych środków z koperty finansowej przeznaczonej na dopłaty do nawozów...

Pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, co oznacza, że przy wypłatach nie będzie stosowany współczynnik korygujący - podkreśliła ARiMR.

Dofinansowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 r.

Wysokość wsparcia wyliczana jest w oparciu o dwustopniowy algorytm. Podstawowe stawki wynoszą 500 zł do hektara upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych - z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Maksymalna powierzchnia objęta pomocą to 50 ha.

W dalszej kolejności - jak przypomniała Agencja - obliczano różnicę między cenami nawozów od 1 września 2021 r. do 15 maja br., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty.

W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

Z kolei w przypadku zakupu od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup.

Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja br. wyliczono wysokość pomocy. Po porównaniu obu kwot - obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów - określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich - zaznaczyła Agencja.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie