Dodatki, zasiłki, świadczenia z KRUS. Takie są aktualne kwoty

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-04-2024,9:20 Aktualizacja: 15-04-2024,9:21
A A A

Przedstawiamy zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

KRUS - jako rolniczy ubezpieczyciel społeczny - wypłaca różnego rodzaju świadczenia, jak te z ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, a także wszelkiego rodzaju dodatki (do emerytur) oraz zasiłki (jak np. zasiłek macierzyński czy zasiłek pogrzebowy). Warto znać aktualną wysokość tych świadczeń, a wygląda to tak: 

 

Wysokość świadczeń od 1 marca 2024 r.

 

emerytura podstawowa

1.602 zł 86 gr

najniższa emerytura

1.780 zł 96 gr

dodatek pielęgnacyjny

330 zł 07 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

495 zł 11 gr

dodatek kombatancki

330 zł 07 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania

330 zł 07 gr

dodatek kompensacyjny

49 zł 51 gr

dodatek dla sieroty zupełnej

620 zł 36 gr 

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

330 zł 07 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

330 zł 07 gr

dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego

1.263 zł 73 gr

ryczałt energetyczny

299 zł 82 gr

zasiłek macierzyński (miesięcznie)

1.000 zł 00 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż 500 zł 

1.780 zł 96 gr

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż 500 zł (razem ze świadczeniem, nie więcej niż 2.419 zł 33 gr) 

500 zł 00 gr

świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej ……., łączna kwota z emeryturą/rentą, nie więcej niż

3.415 zł 50 gr

zasiłek chorobowy za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r.

20 zł 00 gr

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

336 zł 36 gr

Wysokość zasiłku chorobowego za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r.

20 zł 00 gr

Wysokość jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r.

1.033 zł 00 gr


Wysokość zasiłku z tytułu hospitalizacji w związku z COVID-19 – od 1 stycznia 2024 r.

2.121 zł 00 gr

Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty

świadczenia emerytalno-rentowego (od 1 marca 2024)

70%

5.278 zł 30 gr

130%

9.802 zł 50 gr

Kwoty maksymalnego zmniejszenia  świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej

890 zł 63 gr

renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

757 zł 08 gr

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich