Do końca lutego pierwszy termin na wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-02-2022,8:00 Aktualizacja: 12-02-2022,19:22
A A A

Z końcem lutego dla rolników upływa pierwszy termin na składanie wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji - przypomina resort rolnictwa. Jeśli wniosek wpłynie w terminie, zwrotu będzie się można spodziewać między 1 a 30 kwietnia.

W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach.

płatności bezpośrednie, płatności obszarowe, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR

Trwa wypłata dopłat. Ile pieniędzy jest już na kontach rolników?

Do  4 lutego na konta bankowe rolników trafiło 12,71 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,64 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Znaczna część obu kwot została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które...

Pierwszy termin składania wniosków trwa od 1 lutego do 28 lutego i dotyczy zakupionego paliwa rolniczego od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Drugi termin przypada od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Dotyczyć będzie paliwa kupionego od 1 lutego do 31 lipca (zwrot między 3 a 31 października). Do dokumentu producenci muszą dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Resort przypomina, że w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w ramach "Polskiego Ładu" zwiększono limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przepisy obowiązują od 1 stycznia. Po pierwsze zwiększono roczny limit paliwa ze 100 do 110 litrów na jeden hektar użytków rolnych. Po drugie, w przypadku hodowców bydła limit poszedł w górę z 30 do 40 litrów na jedną średnią dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Zostanie wypłacony gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek podany we wniosku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt