150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2022,8:00 Aktualizacja: 24-05-2022,12:46
A A A

Jeszcze tylko do 30 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od młodych rolników o premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Dotacja wynosi 150 tys. zł.

Pomoc finansowa pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 - podaje ARiMR. Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

dopłaty bezpośrednie, płatności obszarowe, wsparcie dla rolnictwa, PROW 2014-2020, ARiMR

ARiMR przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe. Są zmiany

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za ten rok. Dokumenty można składać tylko elektronicznie. Dokumenty można składać do 16 maja. Ten, kto...

Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (11,2 ha), a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Premie w wysokości 150 tys. zł jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga (30 tys. zł) trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu.

Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Wnioski  przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty można dostarczać m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór jest już 8. prowadzonym w ramach PROW 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł - poinformowała Agencja.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt