Można już zgłaszać się do XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2017,13:40 Aktualizacja: 30-05-2017,14:32
A A A

Spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się przetwórstwem surowca już mogą zgłaszać się do XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Chętni zostaną ocenieni przez niezależnych ekspertów i znawców branży.

Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych. Zgłoszone firmy zostaną "sprawdzone" na kilku płaszczyznach m.in.: finansów, eksportu oraz innowacyjnych form promocji.

polmlek, serwatka, laktoza, mleko

Zakład Polmlek będzie przerabiał 6 mln litrów serwatki na dobę

Zakład przetwórstwa koncentratu białek serwatkowych (WPC) i cukru mlecznego (laktozy) to nowa inwestycja Grupy Polmlek. Z białka produkowanego w tym zakładzie zlokalizowanym Lidzbarku Warmińskim na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej...

Niezależnie od zajętego miejsca każde przedsiębiorstwo otrzyma raport zawierający wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach. Dzięki temu łatwiej będzie przeanalizować działalność spółdzielni, a to na pewno przyczyni się do dalszego rozwoju.

Organizatorzy po raz pierwszy ocenią ponadto m.in. formy promocji skierowanych do dzieci i młodzieży oraz zastosowanych innowacyjnych działań.

Wśród Członków Kapituły po raz kolejny zasiądą znawcy sektora i rynku mleczarskiego z ministerstwa rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, banku Credit Agricole, Infodome Sp. z o.o., Polskiej Izby Mleka oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Warunkiem uczestnictwa w XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 30 czerwca do biura Polskiej Izby Mleka - w wersji elektronicznej na
doradztwo@izbamleka.pl lub w papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok.

Udział w rankingu jest bezpłatny, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas uroczystej gali podczas XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, która zaplanowana jest 18 października w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku.

Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą wykorzystane jedynie w celu sporządzenia rankingu i wyłonienia laureatów. Impreza sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie