Zamiast 25 - 20 lat. Krótszy okres składkowy przy rolniczej emeryturze?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-02-2024,16:30 Aktualizacja: 07-02-2024,23:02
A A A

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) zwróciła się do ministra rolnictwa z wnioskiem o zmniejszenie okresu składkowego, warunkującego otrzymanie prawa do emerytury rolniczej w KRUS – z 25 lat do co najwyżej 20 lat. Teraz otrzymała odpowiedź.

Samorząd rolniczy z Wielkopolski wskazywał, iż problem związany z okresem składkowym do emerytury dotyczy przede wszystkim rolników prowadzących gospodarstwa po 1990 r.

„Trudne lata transformacji i przekształceń na polskiej wsi, jak i w przemyśle, spowodowały olbrzymie zawirowania i masowy przepływ ubezpieczonych w obu systemach (ZUS i KRUS). Rolnicy, którym dochody z gospodarstwa nie starczały na godne życie, podejmowali się pracy sezonowej, przez co byli wyłączeni na czas tej pracy z systemu KRUS. Gdy duże zakłady miały kłopoty, w pierwszej kolejności zwalniały pracowników, którzy posiadali ziemię, przez co trafiali oni do KRUS. Całokształt tej sytuacji spowodował, że rolnicy, przechodząc obecnie na emeryturę, mają problem z wykazaniem się pełnym, 25-letnim okresem składkowym” – opisuje sytuację WIR.

wiceminister bartosik, sejm, komisja finansów, fundusz, krus, emerytury, renty

Konieczne zmiany w funduszu KRUS. Koszty emerytur i rent rolniczych będą wyższe niż planowano

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała we wtorek wniosek ministra rolnictwa w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2023 r. „Zmiany...

Najniższa emerytura w takiej samej wysokości

Jak dodaje, dla całej grupy zawodowej rolników okres 25 lat podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest w coraz większym stopniu trudny do osiągnięcia. 

Na wstępie odpowiedzi na to wystąpienie wielkopolskiej Izby, ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę na obowiązujące przepisy. Chodzi o Ustawę z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według urzędników, wpisano do niej warunek opłacania składek przez ubezpieczonego przez co najmniej 25 lat ze względu na fakt, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników tylko w części pokrywają wydatki na świadczenia z ubezpieczenia, a sama emerytura rolnicza w ponad 90 proc. składa się z dotacji z budżetu państwa.

„Dla porównania, w powszechnym systemie emerytalnym - aby uzyskać najniższą emeryturę z ZUS, tj. 1588,44 zł - konieczne jest opłacanie składek przez 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Przy czym system powszechny ma charakter kapitałowy, gdzie wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych przez całe życie składek. Wskazując na te różnice pomiędzy powszechnym i rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, trzeba podkreślić, że najniższa emerytura jest ustalona w takiej samej wysokości” – czytamy w odpowiedzi z resortu rolnictwa.

emerytury, emerytury stażowe, rolnicze emerytury, projekt, okres składkowy

Tak mają wyglądać emerytury stażowe. Jaki okres ubezpieczenia będzie wymagany od rolników?

Emerytura stażowa będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i...

Ministerstwo potraktuje to jako głos w dyskusji

Jednocześnie podkreślono w niej, że osoby, które nie nabyły prawa do emerytury rolniczej ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia rolniczego (tzn. poniżej 25 lat), za okres opłacania składek do KRUS mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury z ZUS - o tzw. część rolną. Zwiększenie to odpowiada części składkowej emerytury rolniczej i jest pochodną opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników (po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek rolniczych).

„Niemniej jednak przesłany postulat ministerstwo potraktuje jako głos w dyskusji nad ewentualnymi zmianami. Musi przy tym zachować szczególną rozwagę w kontekście poszanowania z jednej strony obowiązujących zasad ustrojowych państwa, stałości systemów emerytalnych, a z drugiej równowagi w zakresie interesów i oczekiwań ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Ze względu na złożoność zagadnienia, ewentualne wprowadzenie zmian w ww. zakresie wymagać będzie wypracowania rozwiązań, które będą możliwe do wdrożenia, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania dwóch różnych systemów - systemu powszechnego oraz systemu rolnego, które w wielu aspektach przenikają się wzajemnie” – asekuruje się w swojej odpowiedzi ministerstwo rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu