Dyskryminacja przy pomocy z PROW? RPO pisze do ministra

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2022,8:05 Aktualizacja: 13-04-2022,12:21
A A A

Rolnicy ubezpieczeni w ZUS są dyskryminowani przy udzielaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - przekonuje rzecznik praw obywatelskich (RPO). Chodzi o to, że warunkiem przyznania wsparcia jest zgłoszenie do ubezpieczenia w KRUS.

Wystąpienie RPO jest następstwem skarg gospodarzy dotyczących nierównego traktowania w związku z realizacją pomocy finansowej udzielanej w ramach PROW. Wskazują, że warunkiem przyznania wsparcia z PROW jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

KRUS, podatek od towarów i usług, działalność pozarolnicza, ubezpieczenie społeczne rolników

Składki na ubezpieczenie dla VAT-owców. KRUS precyzuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). KRUS zastrzega, że przepisy, które od dnia 1 stycznia 2022 r. umożliwiły regulowanie...

W przypadku osób, które już objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy o pracę, wymóg jest dla nich dodatkowym obciążeniem finansowym.

"Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem ubezpieczeń społecznych, jeżeli osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów, to jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy. Dodatkowe ubezpieczenie społeczne z innego tytułu jest dobrowolne. Oznacza to, że wymóg posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, stawia w dużo gorszej pozycji osoby, które pomimo prowadzenia działalności rolniczej, z różnych względów nie podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych" - przekazuje Biuro RPO.

We wniosku do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa rzecznik Marcin Wiącek wskazuje, że problem dyskryminacji dotyczy rolników o niestandardowym profilu aktywności zawodowej, którzy poszukują dodatkowych źródeł dochodu obok głównej działalności rolniczej. Zatem dyskryminacja dotyczy w dodatku przede wszystkim osób szczególnie narażonych.

zasiłek chorobowy dla rolników, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, wypadek przy pracy rolniczej

"Chorobowe" dla rolników dwa razy wyższe. Ale wzrośnie składka ubezpieczeniowa

Po 12 latach zasiłek chorobowy wypłacany rolnikom wreszcie wzrośnie. Zamiast 10, będą otrzymywać 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. Wzrośnie też odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku. Ale żeby to sfinansować, w górę...

A może to być znaczna liczba osób. Według danych ZUS, w Sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), zarejestrowanych jest bowiem ponad 2 miliony osób ubezpieczonych w ZUS, które nie podlegają ubezpieczeniu rolniczego. Ponadto co roku ponad 1000 osób jest wykluczana z ubezpieczeń z KRUS, bo przekroczyły kwoty progowe podatku dochodowego.

RPO zwraca uwagę na stanowisko Komisji Europejskiej, że dotychczasowe kryteria wydają się przestarzałe, biorąc pod uwagę głębokie przemiany w sektorze rolnictwa oraz prowadzenia działalności zawodowej na terenach wiejskich. I nie powinno się wykluczać gospodarzy, którzy prowadzą także innego rodzaju działalność zawodową oraz rolników prowadzących działalność rolniczą w niepełnym wymiarze czasowym.

"W najnowszym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej wskazano, że ze wsparcia nie powinno wykluczać się rolników prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą lub rolników prowadzących działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin" - zaznacza rzecznik, podkreślając, że Polska ma obowiązek uwzględnienia tych rekomendacji.

"Rzecznik ma również zasadnicze wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW z konstytucyjnymi zasadami upoważniania do wydawania rozporządzeń. Chodzi o art. 45 ust. 1 ustawy, na podstawie którego minister rolnictwa wydał rozporządzenie określające warunki udzielenia pomocy, w tym warunek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego z tytułu działalności gospodarczej. Przepis nie przewiduje bowiem możliwości wyłączenia ogólnych przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych" - tłumaczy RPO.

Rzecznik prosi ministra Kowalczyka o rozważenie wykreślenia warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z kryteriów pomocy udzielanej w ramach PROW.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement