Wojna na Ukrainie odbija się na polskich gospodarstwach? Rolnicy odpowiedzieli

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2024,10:20 Aktualizacja: 07-05-2024,10:25
A A A

Niemal jedna trzecia polskich rolników uważa, że wojna tocząca się na Ukrainie w bardzo poważny sposób wpłynęła na funkcjonowanie ich gospodarstw.

Na pytanie dotyczące wpływu konfliktu zbrojnego w sąsiednim kraju na sytuację ich gospodarstw, rolnicy odpowiadali przy okazji badania „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku”, realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

W tej edycji cyklicznego badania 30,7 proc. wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych wskazało, że wojna w Ukrainie miała poważny wpływ na funkcjonowanie ich gospodarstw (spadek o 1,4 p. proc. w stosunku do I edycji 2023 r.). Natomiast 21,0 proc. respondentów wskazało wojnę w Ukrainie wręcz jako czynnik zagrażający stabilności ich gospodarstw.

„W ostatnich edycjach badania procent wskazań tego wariantu odpowiedzi sukcesywnie wzrasta wśród użytkowników gospodarstw rolnych: w I edycji 2023 r. odsetek ten wynosił 19,5 proc., a w II edycji 2022 r. kształtował się na poziomie 16,9 proc. W stosunku do poprzedniej edycji badania o 2,0 p. proc. wzrósł również odsetek gospodarstw, na które wojna w Ukrainie wywarła nieznaczny wpływ. Obecnie kształtuje się on na poziomie 30,6 proc.” – wylicza w komunikacie GUS.

Jak w nim dodano, jednocześnie ankieterzy zaobserwowali spadek liczby gospodarstw, na które wojna w Ukrainie nie wywiera negatywnych skutków. W II edycji 2023 r. odpowiedź tę wskazało 17,7 proc. użytkowników gospodarstw objętych badaniem (spadek o 2,1 p. proc. w stosunku I edycji 2023 r.).

Poleć
Udostępnij