Wieś i rolnictwo korzystają z obecności Polski w Unii Europejskiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-05-2019,13:10 Aktualizacja: 06-05-2019,13:16
A A A

Polska wieś i rolnictwo od 15 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Skutecznie korzystają z unijnych polityk, w tym wspólnej polityki rolnej.

Akcesja do UE oznaczała dla polskiego rolnictwa istotną zmianę prawnych i ekonomicznych warunków funkcjonowania. Bilans naszej obecności we Wspólnocie wypada zdecydowanie korzystnie - zapewnia resort rolnictwa.

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, wyrównanie dopat bezpośrednich, phil hogan

Dopłaty bezpośrednie szybko nie będą wyrównane

Unijna polityka rolna, wyrównywanie dopłat oraz pomoc dla polskich rolników w razie bezumownego brexitu - to tematy jakie premier Mateusz Morawiecki omówił podczas z Philem Hoganem, unijnym komisarzem ds. rolnictwa. Rozmowy...

Przed wejściem do Unii pojawiało się wiele obaw, że polskie rolnictwo i sektor spożywczy nie będą w stanie sprostać konkurencji, a kraj zaleje żywność z krajów UE-15. Rolnicy obawiali się, że będą zmuszeni ograniczyć produkcję, a ich dochody zmniejszą się znacząco. Obawy te nie sprawdziły się.

Włączenie Polski do jednolitego rynku europejskiego potwierdziło silną markę polskich produktów rolno-spożywczych i zdolności dostosowawcze polskiej wsi.

Od momentu przystąpienia Polski do UE rośnie dodatnie saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Polska jest liderem w Unii Europejskiej w produkcji drobiu, owoców, pieczarek. Obecnie na eksport trafia 80 proc. polskiej wołowiny, 45 proc. drobiu i 30 proc. produktów mleczarskich.

W 2018 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła prawie 30 mld euro. W porównaniu z 2004 rokiem oznacza to 6-krotny wzrost wartości sprzedaży żywności za granicą.

morawiecki, hogan, kosiniak-kamysz, debata, forum rolnicze, wspólna polityka rolna

Morawiecki: Wspólna Polityka Rolna UE musi być kontynuowana i rozwijana

Wspólna Polityka Rolna UE jest jednym z kluczowych elementów polityki państwa polskiego, dlatego zabiegamy, by była ona wzmacniana. WPR musi być nie tylko kontynuowana, ale i rozwijana - podkreślał premier Mateusz Morawiecki podczas...

Rozwój eksportu był możliwy m.in. dzięki modernizacji gospodarstw rolnych i unowocześnieniu przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu środków unijnych. Obecnie Polska ma jeden z najnowocześniejszych sektorów przetwórstwa w Europie.

Polskie rolnictwo i wieś wykorzystało z budżetu WPR, od początku akcesji, ponad 50 mld euro. Środki te, łącznie z pozostałymi funduszami UE i dofinansowaniem krajowym, wpłynęły na wzrost konkurencyjności rolnictwa, dochodów rolniczych i poprawę jakości życia na wsi.

Procesy modernizacji i restrukturyzacji, sukcesy eksportowe i wsparcie w ramach WPR pozytywnie wpłynęły na poziom dochodów w rolnictwie. Dane statystyczne wskazują, że w latach 2004-2018 dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się dwukrotnie.

Wzrost ten nie spowodował jednak zniwelowania dotychczasowych, dużych zróżnicowań między dochodowością w rolnictwie i pozostałymi działami gospodarki w kraju.

jan krzysztof ardanowski, minister rolnictwa, wspólna polityka rolna, ke

Ardanowski: Wspólna Polityka Rolna największym sukcesem UE

Choć Wspólna Polityka Rolna nie rozwiązała wszystkich problemów polskich rolników, jest jednak największym sukcesem Unii Europejskiej - ocenił w piątek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ardanowski był uczestnikiem...

Członkostwo Polski w UE, wiąże się z koniecznością wypełniania licznych i kosztownych standardów, wymogów i norm nałożonych na rolników, czy przetwórców rolnych. Chociaż zwiększają istotnie koszty produkcji, to zapewniają wysoką jakość żywności i wiarygodność polskich produktów, wpływając na sukces na unijnych i poza unijnych rynkach.

Pozytywne efekty członkostwa odczuwają także mieszkańcy wsi. Ich nominalne dochody od 2004 r. wzrosły dwukrotnie. Istotnie zmniejszył się dystans rozwojowy między miastem a wsią, zarówno pod względem poziomu infrastruktury, wyposażenia gospodarstw domowych, ale także dostępu do edukacji i innych usług.

W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na cel związany z przedsiębiorczością oraz infrastrukturą na obszarach wiejskich od wejścia Polski do UE przeznaczono ponad 5 mld euro. Wsparcia udzielono na tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej.

Polska aktywnie uczestniczy w procesach decyzyjnych na poziomie UE wpływając na kształt wielu regulacji unijnych oddziałujących na budżet rolny, obszary wiejskie i rolnictwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj