Warunkowość spadnie na barki rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2018,8:50 Aktualizacja: 15-10-2018,8:57
A A A

Nowy system warunkowości zastąpi po 2020 roku zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance) i zazielenienia. Nie wszystko jest jednak jeszcze jasne.

- Warunkowość to jest nowy element. Oznacza konieczność przestrzegania przez beneficjentów płatności norm dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania tym - mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa poświęconego WPR po 2020 roku.

zazielenianie, WPR, pieniądze, rolnictwo, ekoprogramy, UE

Zazielenienia nie będzie. W zamian ekoprogramy?

Wspólna Polityka Rolna nadal w dużej części będzie ukierunkowana na działania związane z klimatem i środowiskiem. Państwa członkowskie miałyby tworzyć ekoprogramy, do których mieliby przystępować rolnicy. W obecnej perspektywie...

Na pewno w ramach warunkowości zostaną wprowadzone dodatkowe wymogi, dotyczące m.in. wykorzystania narzędzi w zakresie zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi.

- Sami też poznajemy te sprawy szczegółowo, dopytujemy Komisję Europejską, o jakie składniki chodzi, o jaki bilans składników odżywczych w gospodarstwie, jak to ma być robione. Bo jest to nowa rzecz - nie ukrywał polityk.

Jak wskazywał, dodatkowe wymogi będą związane z ochroną terenów podmokłych i torfowisk, zmianowaniem oraz chorobami zwierząt.

- W odniesieniu do warunkowości państwo członkowskie ma ustanowić system kontroli i kar. Poziom kontroli ma wynieść co najmniej 1 procent beneficjentów - poinformował Ryszard Zarudzki.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement