Uprawy pod satelitarnym nadzorem. KOWR podpisał ważną umowę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-11-2021,8:00 Aktualizacja: 26-11-2021,12:15
A A A

Spółka OPEGIEKA została wybrana przez KOWR Doradcą Technicznym, który ma nadzorować technicznie realizację projektu budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

Zawarcie umowy rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR. Dokument podpisali w obecności Rafała Romanowskiego, wiceministra rolnictwa Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora KOWR i Adam Augustynowicz, prezes spółki OPEGIEKA.

system satelitarnego monitorowania upraw, Michał Wiśniewski, Wojciech Pawlak

System satelitarnego monitorowania upraw dla każdego rolnika

Grzegorz Puda, minister rolnictwa zapowiedział, że system satelitarnego monitorowania upraw rolnych ma być dostępny bezpłatnie dla każdego rolnika, a jego rozwiązania umożliwiać obsługę każdemu użytkownikowi telefon komórkowy. Na Forum...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest częścią programu "Geomatyka dla rolnictwa" będącego elementem m.in. Polskiego Ładu. Projekt nadzoruje ministerstwo rolnictwa. Szacowany budżet S2MUR wynosi 164 mln zł, a koszt doradcy technicznego to ok. 5,9 mln zł.

S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Celem projektu jest pomoc użytkownikom w podejmowaniu decyzji czasie okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Koncepcja systemu jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy", który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020. Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu będzie przebiegała w latach 2021-2024 i została podzielona na 4 etapy.

uprawy w Polsce, GUS, dane radarowe SLC, dane optyczne Sentinel-2

Uprawy mierzone z góry. Jak wygląda to z satelity?

1,35 mln ha - tyle wynosi podana przez Główny Urząd Statystyczny powierzchnia pszenżyta określona w oparciu o eksperymentalną metodę identyfikacji upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych w 2021 r. GUS opublikował dokument pt....

Pierwszy etap polegał na wybraniu doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi w ramach realizacji projektu.

Etap II to wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach.

W III etapie zostanie dokonany zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie, a w kolejnym nastąpi wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

- Ocena negatywnych zjawisk atmosferycznych, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla rolników ten ważny instrument - System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych - powiedział Romanowski podczas podpisywania umowy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement