Sołectwa mogą starać się o pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-04-2020,10:00 Aktualizacja: 10-04-2020,10:09
A A A

Samorząd województwa śląskiego prowadzi nabór do konkursu inicjatyw sołeckich, przewidującego dotacje do potrzeb  inwestycyjnych regionu. Limit wsparcia - podobnie jak wcześniej - wynosi 60 tys. zł na gminę.

O trwającym naborze wniosków do Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" na 2020 r. poinformowała Izabela Domagała,  członkini zarządu woj. śląskiego. Nabór będzie trwał do 22 kwietnia.

sołtys, rada sołecka, sołectwo Podła Góra, gmina skąpe, Wojewódzki Sąd Administracyjny

WSA wydał wyrok. Sołtys nie może być przewodniczącym rady sołeckiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że sołtys nie może być jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej. Tym samym uchylone zostały zapisy uchwały rady gminy Skąpe (woj. lubuskie), która w statucie sołectwa...

"O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu woj. śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na: działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu" - wymieniła Domogała.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji wskazano, że składane przez gminy wnioski sołectw o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października.

Woj. śląskie będzie następnie refundowało - w postaci pomocy finansowej - część poniesionych przez gminy kosztów.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, opolszczyzna, Andrzej Buła, sołectwa

Pieniądze trafią do każdego sołectwa

- Ponad 1,7 mln złotych otrzymają opolskie sołectwa w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - poinformował Andrzej Buła,  marszałek województwa. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest organizowana w...

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy dla: zadań inwestycyjnych w wysokości 10 tys. zł oraz zadań bieżących w wysokości 6 tys. zł. Pomoc w ramach konkursu ma być przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w tym roku wynosi 60 tys. zł na gminę.

Po raz pierwszy konkurs inicjatyw lokalnych przeprowadziły w woj. śląskim poprzednie władze regionu. Na jedną gminę również wtedy przypadała kwota dofinansowania do 60 tys. zł (co pozwoliło łącznym nakładem do 4,8 mln zł wesprzeć 80 z nich).

Nie określono dolnej wartości projektów, aby z programu skorzystały gminy z licznymi sołectwami (np. w gminie Pilica funkcjonują 24 sołectwa).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj