WSA wydał wyrok. Sołtys nie może być przewodniczącym rady sołeckiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
26-06-2019,12:30 Aktualizacja: 26-06-2019,12:37
A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że sołtys nie może być jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej.

Tym samym uchylone zostały zapisy uchwały rady gminy Skąpe (woj. lubuskie), która w statucie sołectwa Podła Góra połączyła funkcje sołtysa i przewodniczącego - informuje portalsamorzadowy.pl. WSA uznał, że skoro ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, to gmina nie może tego zrobić w akcie prawa miejscowego.

mateusz morawiecki, sołtysi, łowicz, Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Premier do sołtysów: Polska bez wsi nie miałaby duszy

- Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy; polska wieś daje nam siłę, charakter, ogromną radość i moc czerpaną z tradycji, polskiej kultury i z chrześcijaństwa - mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w niedzielę brał udział...

Skargę na uchwałę rady gminy Skąpe złożył prokurator rejonowy. Zaskarżył jeden z przepisów, który mówi o tym, że "w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys z urzędu jako jej przewodniczący".

Sąd administracyjny uchylił ten przepis. Jak zaznaczono w uzasadnieniu wyroku, zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie, natomiast sołtys - organem wykonawczym, którego działalność wspomaga rada sołecka.

Sędziowie zauważyli, że takim skonstruowaniem przepisów ustawodawca wyraźnie oddzielił kompetencyjnie sołtysa od rady sołeckiej.

"Rada sołecka jest powoływana obligatoryjnie, nie jest jednak organem samodzielnym, uprawnionym do reprezentowania sołectwa. Jest ciałem o charakterze doradczym i opiniodawczym, utworzonym w celu wspomagania sołtysa w realizacji jego zadań. Następnie trzeba podkreślić, że skoro funkcja przewodniczącego rady sołeckiej nie została ustawowo przewidziana dla sołtysa, to lokalny prawodawca nie może takiej funkcji określić w akcie prawa miejscowego, jakim jest statut. Żaden przepis prawa nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji sołtysa i przewodniczącego rady sołeckiej" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.
 

źródło: portalsamorzadowy.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY