Scalanie gruntów ma przyspieszyć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2021,13:00 Aktualizacja: 25-11-2021,13:07
A A A

Usprawnienie prowadzenia postępowań scaleniowych (przede wszystkim ich przyśpieszenie) - ma na celu projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

Projekt został zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

budżet rolny 2022, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych , wydatki na rolnictwo, rozwój wsi

Budżet rolny 2022 zaakceptowany. Na co pójdzie więcej pieniędzy?

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2022 r. nie wnosząc poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo w porównaniu będą w skali roku wyższe o 6 mld zł....

- Niech uzasadnieniem (dla projektu - red.) będą anonsowane państwu przeze mnie najważniejsze rozwiązania, które są wprowadzone w projekcie ustawy. Należy do nich możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji wszelkich zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego - mówił na posiedzeniu Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa.

Jak dodawał, w ustawie rezygnuje się z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego jako jednego z anachronizmów, które mocno ciążyły na realizatorach. A także rezygnuje się z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia.

- Niewątpliwie uprości to i usprawni przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Wprowadzony został obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję. To również idzie w tym samym kierunku, czyli uproszczenia całego postępowania. Jest to też oczywistość - w tej chwili obowiązkowe, właśnie ustawowe posługiwanie się Biuletynem Informacji Publicznej obiektywizuje całą sytuację, usprawnia, a ponadto jest wymogiem pragmatyki naszych czasów - wyliczał wiceszef resortu rolnictwa.

scalania gruntów, ryszard bartosik, Tadeusz Chrzan, PROW

Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk...

Dalej zaznaczał, że w projekcie zostały wprowadzone terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, co pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych. Dla sądów są to dwa miesiące, dla wojewodów trzy.

Wprowadzone zostanie ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym w razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy przez sąd, to sądy administracyjne, uwzględniając skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie zatwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa. To ważne dla osób, którym przysługują odszkodowania.

- Przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowywaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się właśnie na poziomie gminy, na poziomie konkretnej miejscowości. A więc na takim obszarze, który kompetencją, wiedzą - i trzeba założyć, że również życzliwością sąsiedzką - obejmują zarówno urzędnicy gminy, jak i przede wszystkim sołtysi - wyjaśniał Giżyński.

W odpowiedzi na pytania z sali Lidia Kostańska, dyrektor Departamentu Nieruchomości MRiRW poinformowała, że w 2020 r. wydano około 15 decyzji zatwierdzających scalanie i wymianę gruntów, które obejmowały łącznie 19 tys. ha gruntów.

Sprawozdanie sejmowych komisji ma trafić pod obrady Sejmu na posiedzeniu 1 grudnia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj