Rusza XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2016,9:25 Aktualizacja: 19-04-2016,10:16
A A A

800 stypendiów czeka na studentów pierwszego roku w XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. 380 z nich zagwarantowano młodzieży z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z rodzin wielodzietnych oraz uczestnikom olimpiad.

Tegoroczni maturzyści mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium w wysokości 5000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać pomoc w kolejnych latach edukacji.

stypendia, biznes, nauka, wspólpraca, fundusz, komercjalizacja nauki

Biznes funduje stypendia dla naukowców

Naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 50 tys. złotych na realizację swoich badań. Trzech laureatów poznamy już 20 listopada podczas konferencji Venture Day w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, poświęconej...

Program skierowany jest do osób, które dostaną się na I rok studiów dziennych, osiągają dobre wyniki w nauce, mieszkają w małych miejscowościach, pochodzą z niezamożnych rodzin oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka lub są członkami rodzin wielodzietnych, mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line od 1 lipca do dnia 17 sierpnia (do godz. 16) na formularzach dostępnych na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci muszą przekazać do 24 sierpnia do odpowiedniego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych.

W ciągu 14. edycji programu przyznano 19.510 stypendiów, w tym ponad 14.100 na I rok studiów. W tym gronie było prawie 8200 osób z popegeerowskich rodzin. Od początku programu jego fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe 92 mln zł - informuje na swojej stronie ANR.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Jego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących zarządza nim. Inicjatorem programu była ANR wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Agencja w pierwszych trzech latach programu sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku (ze względów ustawowych) udziela wsparcia organizacyjnego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.