Rolnicy mają dłużej pobierać zasiłek opiekuńczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2020,9:20 Aktualizacja: 18-05-2020,9:24
A A A

Wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych w KRUS zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto placówki szkolne i opiekuńcze - nie dłużej niż do 14 czerwca - przewiduje opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia RM, w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus, epidemia koronawirusa

KRUS się otwiera. Zobacz zasady obsługi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia obsługę interesantów w oddziałach i placówkach. Wprowadziła jednak zaostrzone zasady pracy. W salach obsługi interesantów trzeba mieć przez cały czas zakryte usta i nos oraz...

W dokumencie proponuje się wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do 14 czerwca.

Jak wskazano w OSR projektu rozporządzenia, "ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów".

Dodano, że "zgodnie z przepisami ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznym rolników, za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19".

Okres zasiłku będzie przysługiwał ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, również nie dłużej niż do 14 czerwca.

kwarantanna, zasiłek dla rolników, covid-19, krus

Rolnik na kwarantannie. Co z obiecanym zasiłkiem?

Co prawda rządowa "tarcza antykryzysowa" przewiduje zasiłki dla rolników objętych kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa, ale nie określono jeszcze, jak mają być wypłacone i skąd będą pochodzić pieniądze. Kasa...

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. - czytamy.

Ministerstwo rolnictwa wskazało, że projekt spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wypłatą świadczeń - zasiłku opiekuńczego - finansowanego z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS.

Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom ubezpieczonym w KRUS, (sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem do lat 18 legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) zakładając, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 14 czerwca 2020 r. (przedłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 21 dni) wyniesie ok. 118,1 mln zł - podał resort rolnictwa.

Szacunkowy maksymalny skutek zasiłku opiekuńczego do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 112,5 mln zł. Skutki wypłaty zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na 5,6 mln zł.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie od 25 maja.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj