Rolnicy dbają o ziemię. I zasiewają co się da

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-03-2018,15:00 Aktualizacja: 01-03-2018,15:19
A A A

Średnia powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach to blisko 10,5 ha, zboża uprawia ponad 1 mln rolników, a ugory to już zaledwie 1 proc. ziemi. Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki badania dotyczące użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów w 2017 r.

W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej ok. 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, czyli o ok. 0,3 mln ha więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

ustawa o gmo, gmo, uprawy gmo, Andrzej Szweda-Lewandowski, jarosław sachajko, sejm

Zakazu upraw GMO nikt nie przeskoczy? Minister jest optymistą

Sejmowe komisje: środowiska oraz rolnictwa przyjęły tylko jedną z dziewięciu poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu projektu ustawy o GMO. Teraz projekt trafi pod głosowanie w Sejmie, które jest zaplanowane w czwartek rano. Projektowana...

W dominujących u nas gospodarstwach indywidualnych znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych (i jednostek niemających osobowości prawnej) posiadały około 1,3 mln ha powierzchni gruntów.

W 2017 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 406 tys. Średnia powierzchnia gospodarstwa wyniosła 10,4 ha.

Najwięcej było ich w grupie obszarowej 1-10 ha powierzchni użytków rolnych (ok. 1 029 tys.) i zajmowały 27,6 proc. ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. Gospodarstw posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było ok. 356 tys. (72,4 proc. powierzchni). Z kolei z powierzchnią użytków powyżej 500 ha i więcej odnotowano niespełna 1 tys. (użytkowały 6,2 proc. powierzchni).

Warto podkreślić, że polscy gospodarze dbają o ziemię. Według danych GUS użytki rolne w dobrej kulturze rolnej w gospodarstwach zajmowały ok. 14 489 tys. ha i stanowiły aż 99,1 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych.

warzywa, uprawa warzyw, ziemniak, burak cukrowy, kapiusta, pomidor

Większe uprawy ziemniaków i buraków. GUS "policzył" warzywa gruntowe

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżacym roku wzrosła w Polsce powierzchnia upraw ziemniaków i buraków cukrowych. Łączna produkcja warzyw gruntowych wczesnych i późnych będzie zaś...

Dominował w niej udział powierzchni zasiewów i wynosił 73,6 proc., udział powierzchni łąk trwałych wynosił 19,1 proc., pastwisk trwałych 2,6 proc., gruntów ugorowanych 1 proc., upraw trwałych 2,6 proc., a ogrodów przydomowych 0,2 proc.

Powierzchnia zasiewów w 2017 r. wyniosła ok. 10,8 mln ha i była większa o 1,1 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.

Największą grupę upraw stanowią zboża (70,7 proc.), a następnie rośliny przemysłowe (11,1 proc.) i pastewne (9,7 proc.).

Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła ok. 7,6 mln ha i była zbliżona do tej sprzed roku. Uprawę zbóż prowadziło ponad 1 mln gospodarstw rolnych.

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2017 r. wyniosła ok. 321 tys. ha  i zwiększyła się w skali roku o ok. 21 tys. ha (6,8 proc.).

Natomiast powierzchnia uprawy strączkowych jadalnych oraz pastewnych na ziarno łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi wyniosła ok. 272 tys. ha (-48 tys.; 15,1 proc.).

konopie włókniste, mak niskomorfinowy, świętokrzyskie, Sławomir Neugebauer, przemysł włókienniczy

Coraz więcej chętnych do uprawy konopi

Ok. 6,3 tys. ha upraw konopi włóknistych i 175 ha upraw niskomorfinowego maku, pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim. Zarząd województwa przyjął projekt uchwały, która określa powierzchnię przeznaczoną pod...

Rośliny zaliczane do grupy przemysłowych uprawiano na powierzchni ok. 1 197 tys. ha, stanowiącej 11,1 proc. ogólnej powierzchni zasiewów (więcej o ok. 110 tys. ha; 10,1 proc.). Ten wzrost jest wynikiem zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ozimego (o 19,6 proc.) oraz buraków cukrowych (o 10,4 proc.).

Powierzchnia zasiewów roślin pastewnych wyniosła ok. 1046 tys. ha, co stanowiło 9,7 proc. ogólnej powierzchni zasiewów (-4,4 proc.).

Łąki trwałe w gospodarstwach rolnych uprawiano na powierzchni ok. 2 796 tys. ha (o ok. 98 tys. ha więcej r/r). Posiadało je ok. 885 tys. gospodarstw, a średnia powierzchnia przypadająca na gospodarstwo wynosiła 3,16 ha. Ale już pastwiska trwałe wyniosły ok. 375 tys. ha i znajdowały się w ok. 124 tys. gospodarstw.

Powierzchnia ogrodów przydomowych w gospodarstwach wyniosła ok. 28 tys. ha i w porównaniu z 2016 r. zmniejszyła się o ok. 3 tys. ha (10,9 proc.), zaś powierzchnia gruntów ugorowanych wynosiła ok. 150 tys. ha i stanowiła ledwie 1 proc. powierzchni użytków rolnych (-9,2 proc.).

Rolnicy są także często posiadaczami lasów. Jak wynika z danych GUS, powierzchnia lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach wyniosła ok. 980 tys. ha. Liczba gospodarstw posiadających w użytkowaniu lasy i grunty leśne wyniosła ok. 572 tys. - 40,7 proc. ogólnej liczby gospodarstw rolnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement