PZŁ pisze do premiera i ostrzega: odstrzał dzików będzie ograniczony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-03-2018,8:15 Aktualizacja: 05-03-2018,8:35
A A A

Dr Lech Bloch, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego przestrzega premiera Mateusza Morawieckiego, że od 1 kwietnia nie będzie możliwe skuteczne ograniczanie populacji dzika w kraju i tym samym zwalczanie ASF.

Sprawa dotyczy wprowadzenia proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowieckie. Zdaniem myśliwych spowodują one: brak możliwości wykonywania polowania, odstrzału sanitarnego oraz odstrzału redukcyjnego na znacznym obszarze kraju, a w szczególności na terenach zurbanizowanych.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, sejm, zasady polowań

Będą kolejne ważne zmiany w Prawie łowieckim? Obrady komisji były gorące

Zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich, czy dopuszczenie izb rolniczych do wyznaczania obwodów łowieckich - m.in. takie zmiany do projektu noweli Prawa łowieckiego poparły w środę sejmowe komisje....

"Wprowadzenie przepisu karnego do ustawy Prawo łowieckie, zakazującego strzelanie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych, uniemożliwi zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenach występowania tej choroby, między innymi w okolicach Warszawy oraz innych obszarach Polski z zabudową kolonijną" - pisze Lech Bloch.

Poza tym - zdaniem myśliwych - skutkować to będzie zwiększeniem strat powodowanych przez zwierzynę w gospodarce rolnej (na obszarze ok. 20 ha wokół zabudowań - przy odległości 250 m). Tym samym wzmogą się konflikty społeczne oraz niezadowolenie rolników.

Kłopoty z polowaniami może też spowodować wprowadzenie przepisów zakazujących szkolenia psów myśliwskich oraz ptaków łowczych.

Zwłaszcza, że psy myśliwskie "stanowią podstawę skutecznego i etycznego łowiectwa".

walka z asf w polsce, podlasie, lubeszczyzna, zakaz polowań zbiorowych, korekta planów łowieckich

Wojewoda zakazał zbiorowych polowań, marszałek koryguje plany łowieckie

Na Lubelszczyźnie obowiązuje zakaz polowań zbiorowych, zaś na Podlasiu dokonano korekty łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027. Obie decyzje mają związek z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Przemysław Czarnek,...

"Wprowadzenie przepisów karnych do ustawy Prawo łowieckie dotyczących wykonywania polowania w obecności dzieci do 18. roku życia - zagrożonego karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, może doprowadzić do uniemożliwienia wykonywania polowania przez myśliwych. Osoba, która będzie wykonywała polowanie i spotka osobę do 18. roku życia, naruszy zaproponowany przepis karny do ustawy Prawo łowieckie […] Zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, osoba skazana nie może posiadać broni palnej, a więc nie będzie mogła wykonywać polowania" - wskazuje kolejne wątpliwości szef PZŁ.

Powołuje się również na zapisy Konstytucji RP, której np. art. 31 mówi, że wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej, zaś art. 48, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. "W żadnym kraju w Europie nie istnieją ograniczenia w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach" - stwierdza na koniec Bloch.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu