Pszczelarz pyta o zabiegi pestycydami? Rolnik musi odpowiedzieć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2021,10:00 Aktualizacja: 01-05-2021,20:08
A A A

Każdy właściciel pasieki może zwrócić się z wnioskiem do rolnika o informację, kiedy i jakimi preparatami będzie wykonywał zabieg ochrony roślin. Odpowiedź jest w takim przypadku obligatoryjna.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreśla w komunikacie, że ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych objęta jest jej szczególną pieczą.

Zajezierze, powiat kartuski, wytrute pszczoły, Ule zalane ropą

Ule zalane ropą. Zginęło tysiąc pszczół

W jednej z pasiek w Zajezierzu (pow. kartuski, woj. pomorskie) nieznany sprawca zalał ule ropą. W wyniku tego zginęło tysiąc pszczół, a sprawę wyjaśnia policja. 70-letni mieszkaniec miejscowości pasiekę prowadził od 5 lat. Jak podaje portal...

Pszczoły miodne oraz inne owady zapylające są bowiem jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej.

"Współczesna uprawa roślin nie zawsze może się obyć bez chemicznych środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywana aplikacja pestycydów a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Bardzo ważne jest więc prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw" - uczula PIORiN.

Inspekcja wymienia zasady, jakich trzeba przestrzegać. W szczególności należy:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez ministra rolnictwa zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany)
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych)
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych)
  • przestrzegać okresów prewencji
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s)

pszczoły, pasieka, miód, zima w pasiece, pogoda

Jak pszczoły przetrwały zimę? W tym roku będzie więcej miodu?

Tegoroczną surową zimę pszczele rodziny z Warmii i Mazur przetrwały nadzwyczaj dobrze. Zagrożeniem dla pszczół jest jednak spore ochłodzenie, które odczuwa się już w świąteczny poniedziałek. Dlatego pszczelarze winni wspomagać...

PIORiN zastrzega, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki.

"Każdy właściciel pasieki może zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony roślin, prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić" - przekonują inspektorzy.
 
Przypadki zauważonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj