PSL chce ustanowienia Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2017,13:15 Aktualizacja: 09-05-2017,13:35
A A A

W hołdzie mieszkańcom wsi - za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, za pomoc udzielaną uciekinierom, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy ruchu oporu - PSL proponuje ustanowienie Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Projekt ustawy w tej sprawie został złożony w Sejmie. PSL chce, żeby Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przypadał symbolicznie 12 lipca - w rocznicę pierwszej pacyfikacji Michniowa i apogeum mordów na Kresach Wschodnich - oraz żeby było to święto państwowe.

PSL, 1 maja, praca, zatrudnienie, PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz

1 maja nie każdy ma wolne. PSL: serdecznie dziękujemy

1 maja, w Święto Pracy, nie każdy ma wolne; chcemy im za to serdecznie podziękować, że są na posterunku i dbają o bezpieczeństwo - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest też święto wszystkich pracodawców; warto im podziękować...

Piotr Zgorzelski, poseł ludowców podkreślił, że "od insurekcji kościuszkowskiej stan chłopski upodmiotawiał się i pokazywał swoją patriotyczną postawę". - Następny ważny udział chłopów polskich w walce narodowo-wyzwoleńczej, to było powstanie styczniowe. I tak można wymieniać kolejne nasze zrywy narodowe - podkreślił. Jak dodał, w każdym ze zrywów "wieś polska dawała daninę krwi".

Zgodnie z projektem hołd mieszkańcom wsi składany jest za "ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy ruchu oporu".

Sejm, jak podkreślono, "z szacunkiem odnosi się do ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi - rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do łagrów i obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty". W uzasadnieniu do projektu posłowie PSL podkreślili, że w okresie II wojny światowej polska wieś odegrała "trudną do przecenienia rolę".

gmo, uprawy gmo, rząd, rejestracja upraw gmo, komisja europejska

PSL: rząd zgadza się na uprawy GMO w Polsce

PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce, procedowana jest ustawa w tej sprawie. PSL jest za Polską wolną w 100 proc. od GMO, będziemy bronić dobrej, zdrowej żywności - powiedział w Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ludowców. Lider PSL...

"We wrześniu 1939 r. jej mieszkańcy udzielali pomocy wojennym uchodźcom i żołnierzom Wojska Polskiego. Wieś była oparciem dla pierwszego partyzanckiego ugrupowania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". W odwecie za pomoc udzieloną +hubalczykom+ oddziały niemieckie dopuściły się licznych zbrodni na ludności cywilnej" - czytamy.

Ludowcy zwracają uwagę, że różnymi formami represji dotkniętych zostało 31 miejscowości w przedwojennych powiatach koneckim, kieleckim i opoczyńskim. "Niemcy zamordowali łącznie 712 osób cywilnych, w tym dwie kobiety i sześcioro dzieci. Dokonali także podpaleń w dwunastu miejscowościach, niszcząc około 620 zagród chłopskich. Wsie Gałki, Hucisko, Skłoby i Szałas Stary zostały przy tym kompletnie zniszczone" - wskazano.

Jak podkreślono, "niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych jesienią 1939 r. okupant niemiecki rozpoczął wysiedlenia ludności polskiej z ziem włączonych do III Rzeszy - wśród wysiedlonych dużą grupę stanowili mieszkańcy wsi". Posłowie PSL przypomnieli, że w listopadzie 1942 r. rozpoczęto masowe wysiedlanie ludności Zamojszczyzny.

prace sezonowe

PSL przygotowuje projekt ustawy dot. pracy sezonowej w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie

Proponowane regulacje mają obejmować wszystkich zatrudnianych tam pracowników, w tym obcokrajowców – poinformował szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. - W najbliższych tygodniach złożymy tę ustawę do Sejmu –...

Przypomniano, że w Generalnym Gubernatorstwie rolników obciążono kontyngentami obejmującymi niemal wszystkie produkty rolne. "Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę" - czytamy.

Jak zaznaczono, krwawo w historii polskiej wsi zapisał się też 1943 r. na Kresach Wschodnich. "W lipcu w ramach tzw. Rzezi Wołyńskiej nacjonaliści ukraińscy z UON i UPA w bestialski sposób wymordowali kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców polskich wsi" - napisano w uzasadnieniu.

Według PSL Dzień Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi powinien być ustanowiony "dla ocalenia od zapomnienia i upamiętnienia zasług polskiej wsi w walce z okupantami, jej patriotycznej postawy i okrutnych cierpień w czasie II wojny światowej".

Ludowcy podkreślili, że propozycja przepisów nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!