Przejazd dużą maszyną rolniczą z pilotem? Resort odpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-11-2022,10:00 Aktualizacja: 27-11-2022,10:06
A A A

Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do wniosku o zmianę przepisów w zakresie uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi przez duże gabarytowo maszyny rolnicze (np. kombajny zbożowe).

W opisywanym przez nas wniosku samorządu rolniczego podkreślano, że obecnie kombajny, już opuszczając fabrykę, znacznie przekraczają szerokość 3 m, zatem poruszanie się takim sprzętem po drogach publicznych jest niezgodne z przepisami. I to nawet wtedy, kiedy mają zdemontowany zespół żniwny.

mandat za jazdę kombajnem z hederem, KRIR, prace polowe, Wielkopolska Izba Rolnicza

Kombajnem z hederem, ale z "pilotem"?

I znowu wracamy do wciąż "gorącego" - mimo że już dawno po żniwach - tematu przemieszczania się kombajnów z szerokimi hederami po drogach publicznych. Tym razem pomysł na rozwiązanie problemu przedstawił wielkopolski samorząd...

Wystąpienie dotyczyło rozważenia możliwości stworzenia podstaw prawnych umożliwiających poruszanie się kombajnem w otoczeniu pojazdów pilotujących, wyposażonych w oświetlenie ostrzegawcze (migające światła żółte).
 
W odpowiedzi resort infrastruktury nie zapowiada zmian, a przedstawia obecny stan prawny, wynikający m.in. z Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Są w nich zawarte m.in. dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy i naciski osi pojazdu lub zespołu pojazdów.

"W przypadku gdy pojazd lub zespół pojazdów ma przekroczone powyżej wskazane parametry techniczne (masy, wymiary, naciski), to na podstawie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym jego ruch po drodze może odbywać się jako przejazd pojazdu nienormatywnego" - podkreśla resort.

mandat za jazdę kombajnem z hederem, Rafał Weber, ministerstwo infrastruktury

Brak kar za jazdę z hederem? Jasne stanowisko ministerstwa

Wracamy do tematu przemieszczania się kombajnami z szerokimi hederami po drogach publicznych. Resort infrastruktury odpowiedział bowiem na wniosek samorządu rolniczego w tej sprawie. W wystąpieniu, o którym pisaliśmy zwracano uwagę na...

Wielkości dla pojazdów nienormatywnych, których przejazd wymaga pilotowania określa przepis par. 2 rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, zgodnie z którym pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: długość - 23 m, szerokość - 3,20 m, wysokość - 4,50 m i masa całkowita - 60 t - powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie;.

Z kolei pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: długość - 30 m, szerokość - 3,60 m, wysokość - 4,70 m i masa całkowita - 80 t - powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny.

Przepis art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym określa ponadto zasady używania żółtych sygnałów błyskowych. Do pojazdów, które są zobowiązane używać żółtych świateł ustawodawca zaliczył: wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne oraz te, które ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu