Pracownicy sezonowi mogą przyjeżdżać do gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2020,8:10 Aktualizacja: 13-05-2020,8:50
A A A

Na wniosek ministra rolnictwa zostały opracowane procedury umożliwiające przyjazd do Polski pracowników sezonowych, głównie zza wschodniej granicy do gospodarstw rolnych i w przetwórstwie.

"We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich" - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

pracownicy sezonowi, sadownictwo, włochy

Tysiące chętnych do pracy w rolnictwie

Ponad 20 tysięcy Włochów zgłosiło się do sezonowej pracy w gospodarstwach rolnych. Są wśród nich bezrobotni z powodu pandemii. Zastąpią robotników przybywających na czas zbiorów m.in. z Rumunii czy z Polski. Obecnie w...

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa, ustalone zostały procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym i gospodarzom. Chodzi m.in. o umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny gospodarstwie, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy.

Pobyt cudzoziemców powinien być tak zorganizowany, by zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, aby była możliwa sprawna identyfikacja osób z najbliższego kontaktu z tymi, którzy będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Ustalono, że po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje m.in. obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.

Pracownicy otrzymują informację pisemną na temat ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.

Zakłady mięsne w Niemczech , ubojnie, Coesfeld, Anton Hofreiter, Hubertus Heil

Ubojnie i zakłady mięsne ogniskami infekcji koronawirusa

Niemieckie ubojnie i zakłady mięsne stają się ogniskami nowych infekcji koronawirusa. To wynik złych warunków, w jakich pracują i mieszkają pracownicy pochodzący głównie z Rumunii i Bułgarii. Zakład mięsny w Coesfeld w Nadrenii...

Przewóz pracowników sezonowych do gospodarstwa odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika - transport indywidualny poprzez osobisty odbiór, przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia do celu.

Od momentu przekroczenia granicy Polski do gospodarstwa czas przejazdu nie może przekroczyć 24 godzin. Po przyjeździe na miejsce pracodawca musi przekazać powiatowej inspekcji sanitarnej listę zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia.

Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

Otwarto granice dla pracowników sezonowych

Rząd Węgier umożliwił pracownikom sezonowym z państw sąsiednich uczestniczenie w pracach rolnych na terytorium kraju - poinformowała w czwartek Narodowa Izba Gospodarki Rolnej (NAK). Stosowny dekret został opublikowany w Monitorze Węgierskim. Izba...

Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty kwarantanną, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w tym czasie obowiązuje go całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa, ograniczony do niezbędnego minimum jest kontakt z osobami zamieszkującymi je.

W czasie odbywania kwarantanny policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł.

W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie trzeba im wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób - do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą.

Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich, warzyw zielonych jedzonych na surowo oraz pracujący przy obróbce żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj