Polska zabiega o przedłużenie derogacji w sprawie wędzenia mięs

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2016,9:25 Aktualizacja: 14-05-2016,9:44
A A A

Problemy związane z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz rosyjskim embargiem były tematem piątkowej rozmowy ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z unijnym komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem - poinformował resort rolnictwa.

Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis przybył z wizytą do Polski na zaproszenie ministra rolnictwa.

Piątkowe spotkanie poświęcone było tematyce związanej głównie sprawom bezpieczeństwa żywności - jak podał resort, rozmawiano m.in. o zwalczaniu wirusa ASF, rosyjskim embargu, problemach dotyczących zdrowia roślin.

dyrektywa tytoniowa, e-papierosy, wyroby tytoniowe, trybunał sprawiedliwości ue

Andriukaitis: zdrowie Polaków ważniejsze od zysków branży tytoniowej

Oddalenie skargi Polski ws. dyrektywy tytoniowej jest lepsze dla polskich obywateli, ponieważ zdrowie publiczne ma wyższą wartość od zysków przemysłu - ocenił Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności....
Poruszona była sprawa uboju zwierząt w gospodarstwach, jak również kwestia wędzenia produktów mięsnych. Mówiono o problemie uodpornienia się bakterii na antybiotyki, co może zagrażać życiu ludzi.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę na to, że KE prewencyjnie powiększyła w Polsce obszar objęty ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF. Zdaniem ministra taka decyzja była nieuzasadniona. Szef resortu dodał, że dzięki wysokiemu dofinansowaniu działań związanych ze zwalczaniem ASF w Polsce przez KE możliwa jest kontrola nad tą chorobą.

Ponadto - jego zdaniem - aby zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa ASF z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, konieczna jest unijna pomoc dla tego kraju: pozwoli to na wypracowanie rozwiązań zmierzających do przygotowania programu zwalczania choroby, który mógłby być współfinansowany z budżetu UE.

Komisarz Andriukaitis poinformował, że docenia wysiłek Polski w zwalczanie wirusa ASF, podkreślając jednocześnie, że dla KE najistotniejszą kwestią jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Unii. W związku z tym KE prowadzi działania prewencyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bioasekuracji.

eksport owoców, eksport warzyw, rosyjskie embargo

Eksport owoców i warzyw coraz mniejszy. Embargo "robi swoje"

W 2015 r. Polska wyeksportowała o 10 proc. mniej warzyw i o 19 proc. mniej owoców niż rok wcześniej. To przede wszystkim efekt rosyjskiego embarga bowiem produkty kupują od nas głównie kraje UE. W minionym roku wyeksportowaliśmy...
W kwestii dotyczącej rosyjskiego embarga minister Jurgiel wskazał, że Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że jakiekolwiek ponowne otwarcie rynku rosyjskiego musi dotyczyć wszystkich państw UE w myśl europejskiej solidarności. Komisarz Andriukaitis podzielił w tym względzie zdanie polskiego ministra.

Jeżeli chodzi o zdrowie roślin - podał resort - polski minister zwrócił się z prośbą do komisarza Andriukaitisa o uwzględnienie polskich propozycji dotyczących dalszych uproszczeń w wysyłce ziemniaków z Polski na rynek UE przy zapewnieniu bezpieczeństwa fitosanitarnego przesyłek.

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli polskim producentom ziemniaków na konkurowanie na rynku europejskim i ograniczy nielegalny wywóz ziemniaków z Polski.

Minister Jurgiel poruszył też sprawę uboju zwierząt w gospodarstwach, ponownie zwracając uwagę na proponowane przez Polskę rozwiązania w prawie unijnym.

Jest rozporządzenie ministra w sprawie WWA

19 grudnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało pod pozycją 1845 rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych. Chodzi o odniesienie do najwyższych...
Mają one umożliwić przyjmowanie przez zainteresowane państwa członkowskie UE przepisów krajowych, które zezwalałyby na ubój w gospodarstwie zwierząt kopytnych (świnie, owce, kozy, bydło, konie oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych) i sprzedaż pozyskanego z nich mięsa na rynki lokalne bezpośrednio konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Minister poinformował też komisarza, że Polska będzie wnioskowała o przedłużenie derogacji (czasowego odstępstwa - PAP) dotyczącej produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do wymagań w kwestii wytwarzających się w procesie wędzenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Komisarz zapowiedział pozytywne rozpatrzenie polskiej prośby.

Od września 2014 r. obowiązują w UE przepisy ograniczające zawartość WWA w wędzonych wędlinach i rybach. Polska przekracza te normy, KE zgodziła się jednak na odstępstwo od tych norm.

Minister rolnictwa wydała wówczas rozporządzenie, na mocy którego do 31 sierpnia 2017 r. można produkować i sprzedawać na terytorium Polski produkty mięsne wędzone tradycyjnie.

Komisarz Andriukaitis zadeklarował również poparcie KE dla wysiłków państw członkowskich UE w poszerzaniu dostępu do rynków państw trzecich - poinformował resort w komunikacie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu