Polska szuka sojuszników. Jest kolejny projekt uchwały dotyczący WPR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2018,10:50 Aktualizacja: 14-03-2018,11:08
A A A

Senackie komisje: ustawodawcza i rolnictwa przyjęły projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Senatorowie wprowadzili poprawkę zaproponowaną przez Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa. W myśl tego zapisu zaakcentowana musi być potrzeba "silnego" budżetu Wspólnej Polityki Rolnej co najmniej w takiej samej wysokości jak w obecnej perspektywie.

wspólna polityka rolna po 2020 roku, wpr po 2020 roku, dopłaty bezpośrednie, stawki dopłat dla rolników, sejm

WPR po 2020 roku. Posłowie - z jednym wyjątkiem - wspierają rząd

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie negocjacji dotyczącej wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. Ma ona pomóc rządowi w prowadzeniu rozmów z Komisją Europejską na temat kształtu przyszłej polityki rolnej i unijnych...

Uchwała została przyjęta przez komisję, przy jednym głosie wstrzymującym. Teraz trafi jeszcze pod obrady Senatu.

Jak mówił Zarudzki jest to kolejna uchwała (po Sejmie) wzmacniająca stanowisko, które będzie reprezentowane w negocjacjach z Komisja Europejską. Dodał, że minister Krzysztof Jurgiel odbył rozmowy w tej sprawie z krajami bałtyckimi zakończone podpisaniem deklaracji.

- Szukamy sojuszników i wspólnych celów, by wzmocnić swoją pozycję (...), tak, aby wspólna polityka rolna miała najkorzystniejsze przełożenie dla rolników z tej części Europy - wyjaśnił wiceminister.

W projekcie uchwały napisano: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że utrzymanie wspólnej, unijnej polityki na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej finansowanie ze wspólnego budżetu, znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie wspólnotowych celów publicznych związanych z produkcją żywności i wymiarami: społecznym, gospodarczym i środowiskowym rolnictwa i obszarów wiejskich."

wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, brexit

WPR musi być prostsza. Więcej odpowiedzialności spadnie na kraje

W krajach członkowskich trwają dyskusje i konsultacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Jaka dokładnie będzie jeszcze nie wiadomo, ale niemal wszyscy mówią o potrzebie jej uproszczenia. - W związku z Brexitem i sytuacja...

"Senat RP uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii. Budżet wspólnej polityki Unii Europejskiej winien odzwierciedlać rosnącą skalę wyzwań, jakie stoją dziś przed europejskim rolnictwem" - czytamy dalej.

Zarudzki zauważył, że wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty spowoduje zmniejszenie unijnego budżetu, ale kraje członkowskie prawdopodobnie podniosą składkę z 1 proc. do 1,2 proc. PKB tak, aby wyrównać stratę. Dodał, że wieloletnie ramy finansowe zostaną ogłoszone na koniec maja.

"Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym. Dla realizacji tego celu konieczne jest m.in. odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie przez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi" - zaznaczono w projekcie.

wspólna polityka rolna, wpr, janusz wojciechowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy, finansowanie rolnictwa

Największe gospodarstwa stracą pieniądze? Trwa dyskusja o WPR

Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podczas posiedzeń sejmowych komisji rolnictwa oraz ds. kontroli państwowej dowodził, że Wspólna Polityka Rolna jest ważna i powinna być kontynuowana. Ale mimo wydawania...

Senatorowie dostrzegają również potrzebę aktywnej polityki na rzecz stabilizacji rynków rolnych, wzmacniania siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu rynkowym, oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym.

Zdaniem Senatu wspólna polityka rolna powinna w większym stopniu wspierać dochody małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych. Są one istotnym elementem europejskiego modelu rolnictwa i decydują o żywotności społeczno-ekonomicznej wielu obszarów wiejskich przez utrzymanie miejsc pracy.

Projektowana uchwała po przejęciu jej przez Senat ma być przekazana przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Zastanie także opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu