Polska ma priorytety w WPR po 2020 roku. Posłowie wspierają negocjatorów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2018,14:50 Aktualizacja: 25-01-2018,15:10
A A A

Podczas wspólnego posiedzenie sejmowych komisji rolnictwa oraz ds. Unii Europejskiej posłowie poparli przygotowany przez PiS projekt uchwały, która ma pomóc rządowi w nagocjacjach w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Do projektu zostały wprowadzone poprawki zaproponowane przez stronę rządowa oraz posła wnioskodawców Piotra Polaka. Natomiast odrzucono dwie poprawki PO. Pierwsza poprawka zaproponowana przez wiceministra Ryszarda Zarudzkiego zwraca uwagę na wartość dodaną, jaką stanowi dla europejskiego społeczeństwa WPR.

wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, brexit

WPR musi być prostsza. Więcej odpowiedzialności spadnie na kraje

W krajach członkowskich trwają dyskusje i konsultacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Jaka dokładnie będzie jeszcze nie wiadomo, ale niemal wszyscy mówią o potrzebie jej uproszczenia. - W związku z Brexitem i sytuacja...

Druga podkreśla, że wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich powinno pochodzić także ze strony innych polityk unijnych, w tym z polityki spójności.

Poprawka posła PiS natomiast mocniej wskazuje, że współfinansowanie unijnego rolnictwa z budżetów krajowych stanowi poważne zagrożenie dla równych warunków konkurencji.

Propozycja PO dotyczyła skreślenia z uchwały zapisu dotyczącego zakończenia procesu wyrównania dopłat bezpośrednich oraz wykreślenia zdania o wspieraniu w większym stopniu dochodów małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

Politycy partii uzasadniali te zmiany w przypadku pierwszej poprawki - ułatwieniem negocjacji, a w przypadku drugiej - zwracali uwagę, że pomoc potrzebna jest także dużym gospodarstwom, które najwięcej dostarczają produkcji rynkowej.

Krzysztof Jurgiel, Targi Gruene Woche, berlin, niemcy, Vytenis Andriukaitis, Phil Hogan

Minister gościł w Berlinie. Walka z ASF i WPR zdominowały rozmowy

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa spotkał się w Berlinie z unijnymi komisarzami ds. zdrowia oraz ds. rolnictwa - Vytenisem Andriukaitisem i Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły m.in. problemu afrykańskiego pomoru świń - poinformował resort...

Jak mówił poseł Krzysztof Ardanowski (PiS), przyjęty przez Sejm dokument ma wspierać w negocjacjach z KE polskich negocjatorów w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Zawiera on priorytety Polski w tej sprawie.

"Sejm RP wyraża przekonanie, że utrzymanie wspólnej, unijnej polityki na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej finansowanie ze wspólnego budżetu, znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie wspólnotowych celów publicznych związanych z produkcją żywności i wymiarem społecznym, gospodarczym i środowiskowym rolnictwa i obszarów wiejskich" - czytamy w projekcie dokumentu.

Sejm ponadto opowiada się w nim za "zapewnieniem silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki w budżetu UE", za "zapewnieniem równych warunków konkurowania" wskazując, że konieczne jest odejście od "historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie" (wyrównanie dopłat), za aktywną politykę na rzecz stabilizacji rynków rolnych i wzmocnieniem pozycji przetargowej rolników, jak również za wzmocnieniem finansowania rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filara WPR).

Podobną uchwałę dotyczącą WPR w latach 2014-2020 Sejm przyjął w 2012 r. Projekt uchwały został skierowany do drugiego czytania.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu