Pół miliarda zł nadwyżki z obrotu państwową ziemią. Na co pójdą pieniądze?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2022,8:05 Aktualizacja: 30-05-2022,8:07
A A A

Na udzielanie pożyczek na skup lub przetwarzanie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, a także nabywanie nieruchomości w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych - pójdzie nadwyżka z gospodarowania państwowymi gruntami.

W związku z projektem uchwały Rady Ministrów o niewpłacaniu do budżetu państwa 500 mln zł nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), ustalonej na 31 grudnia 2021 roku, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powstała interpelacja poselska.

dzierżawa państwowej ziemi, nieruchomości rolne ZWRSP, grunty rolne

Ile kosztował hektar państwowej ziemi? Znamy dane za 2021 rok

W 2021 roku sprzedano nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) o powierzchni 3 566 ha za 177 mln 156 tys. zł. Jeśli chodzi o nieruchomości nierolne - jak wynika z danych resortu rolnictwa - od 1 stycznia 2021 r. do 31...

Posłanka Dorota Niedziela pytała szczegółowo o przeznaczenie tej niebagatelnej sumy.

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa przekazało, że 300 mln zł zaplanowano na udzielanie pożyczek na skup lub przetwarzanie produktów rolnych, a pozostałe 200 mln zł na zakup akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, a także nabywanie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

"Przesłanką do wnioskowania o pozostawienie do dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kwoty 500 mln zł jest potrzeba zapewnienia podmiotom skupujących źródła finansowania, w szczególności skupu owoców miękkich oraz zagwarantowania środków na działania związane z zakupem akcji/udziałów lub nieruchomości rolnych" - wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Jednocześnie poinformował, że zasady, warunki i tryb postępowania przy udzielaniu przez KOWR pożyczek na sfinansowanie skupu produktów rolnych ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem ZWRSP są przez Ośrodek przygotowane do ogłoszenia na stronie internetowej. Będzie możliwe dopiero po przyjęciu ww. uchwały przez Radę Ministrów, gdyż będzie oznaczało możliwość naboru wniosków o te pożyczki.

kowr, grunt, ziemia

KOWR użyczy ziemię rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Użyczenie jest szczególną formą zagospodarowania...

Wiceszef resortu przypomniał też, że zgodnie z przepisami, KOWR przysługuje prawo pierwokupu oraz prawo nabycia działów/akcji w spółce kapitałowej określonej ustawowo (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. zbyciem udziałów lub akcji na rzecz osoby bliskiej).

W przypadku zbywania udziałów lub akcji takich spółek KOWR może nabyć ich udziały lub akcje. Prawo pierwokupu dotyczy sytuacji, gdy sprzedawane są udziały oraz akcje spółek kapitałowych określonych ustawą, natomiast z prawem nabycia przysługującym KOWR mamy do czynienia w sytuacji, gdy doszło do nabycia udziałów oraz akcji w takiej spółce na podstawie innego tytułu niż sprzedaż.

W 2021 r. do Oddziałów Terenowych KOWR wpłynęło od spółek kapitałowych 2 476 zawiadomień, z tego:

  • 2 426 zawiadomień dotyczyło sprzedaży udziałów/akcji na 652,1 mln zł
  • 50 zawiadomień dotyczyło nabycia udziałów/akcji na 348,7 mln zł (tj. przypadków, w których KOWR przysługiwało prawo nabycia udziałów/akcji)

"KOWR w 2021 r. złożył 6 oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu 488 udziałów jednej spółki oraz nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z prawa nabycia udziałów/akcji" - podsumował wiceszef resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj