Pierwsze porozumienie w kwestii zakupu ziemi zawarte

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2015,8:50 Aktualizacja: 01-09-2015,9:04
A A A

Proces porozumiewania się w sprawie warunków sprzedaży państwowej ziemi na Dolnym Śląsku przypominał zjazd kolejką górską w lunaparku. Ostatecznie się jednak udało.

Dolnośląska Izba Rolnicza i wrocławski Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych już 4 maja br. uzgodniły kryteria oceny ofert pisemnych w przetargach na sprzedaż ziemi pozostającej w państwowym zasobie. Ale dwa miesiące później ANR wypowiedziała to porozumienie.

Oburzenie z tego powodu wyrazili we wspólnym komunikacie prezes DIR Leszek Grala i przewodniczący Dolnośląskiej Rady NSSZ „Solidarność” RI Marian Dembiński. Padła nawet groźba przeprowadzenia akcji protestacyjnej.

Jako powód zerwania porozumienia wrocławski oddział Agencji, który jako jeden z niewielu sygnował takie lokalne ustalenia, podał wówczas decyzję centrali o opracowaniu nowych, jednakowych dla całego kraju zasad zbywania ziemi.

gleba_zakup_ziemi_anr

Dolnośląskie – zerwane porozumienie w sprawie państwowej ziemi

Dwa miesiące obowiązywało porozumienie Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w sprawie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż państwowej ziemi dla...

Rzeczywiście, takie kryteria oceny ofert składanych w przetargach na sprzedaż (a także na dzierżawę) działek z państwowego zasobu udało się wypracować. To: powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika (20 pkt), odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości (20 pkt), powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (20 pkt) oraz proponowana cena nabycia nieruchomości (10 pkt).

Zaś pozostałe kryteria - o wadze 30 pkt - mają uzgadniać między sobą właściwa miejscowo wojewódzka izba rolnicza i dyrektor odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR. Jest m.in. opcja, żeby dodać jakieś punkty z przypadającej im puli 30 do kryteriów ogólnokrajowych. (wyjątkiem jest to dotyczące ceny nabycia nieruchomości).

Z tej ostatniej opcji skorzystano na Dolnym Śląsku. Tamtejsze izba i oddział ANR, zawierając ponowne porozumienie (jest pierwszym w kraju po ustaleniach „na górze”), dodały po 10 „oczek” do trzech pierwszych ogólnokrajowych kryteriów

„Zarząd izby uważa, że kryteria: powierzchni gospodarstwa rodzinnego i odległość miejsca zamieszkania od wystawianej do przetargu nieruchomości są kryteriami, które w zasadniczy sposób promują rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne i nabyć nieruchomość rolną położoną w bezpośredniej odległości od swojego siedliska. Dolnośląska Izba Rolnicza uważa, że kryterium proponowanej ceny jest najmniej istotne przy ocenie oferty pisemnej. Agencja w każdym przypadku uzyskuje ze sprzedaży nieruchomości cenę nie niższą niż wartość rynkową tej nieruchomości w danym rejonie” – podsumowuje DIR na swojej stronie internetowej.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement