Oznaczanie działek rolnych kuleje? ARiMR odpowiada na prośbę o zmiany

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-10-2022,12:40 Aktualizacja: 03-10-2022,12:41
A A A

Różnica oznaczenia działek rolnych stwierdzona podczas kontroli na miejscu we wniosku oraz w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej nie ma negatywnego wpływu na przyznanie płatności – zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja odpowiedziała na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie podjęcia działań na rzecz usprawnienia działania systemu informatycznego ARiMR. Chodziło o umożliwienie samodzielnego nadawania literowego oznaczenia działek rolnych w aplikacji eWniosekPlus lub zablokowania jego zmiany.

Według ARiMR, zarówno na początku tworzenia aplikacji eWniosekPlus, jak i w kolejnych latach jej rozwoju, podejmowała ona rozmowy z wykonawcą systemu na temat aktualizacji oznaczenia działek rolnych.

pole, wiatrak

Wnioski "obszarowe" razem z wnioskami o dopłaty do nasion? Tak nie będzie

Resort rolnictwa odniósł się do wniosku w sprawie możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego wraz z wnioskami o płatności obszarowe. O taką zmianę przepisów apelował rolniczy samorząd. "Informuję, że...
"Niemiej jednak ze względu na złożoność procesu i negatywny wpływ tego rozwiązania na wydajność aplikacji, wykonawca systemu nie podjął się realizacji przedmiotowego wymagania. Trzeba wyjaśniać, że funkcjonalność generowania działek rolnych wykonywana jest automatycznie dokładnie w momencie przejścia użytkownika z zakładki Mapa’ na zakładkę ‘Wniosek’. Tworzona jest wówczas działka rolna na podstawie wyrysowanej geometrii upraw w zakładce ‘Mapa’, a każdorazowa ingerencja w uprawę na działce rolnej powoduje ponowne przegenerowanie wszystkich działek rolnych. Dlatego też stałe oznaczenie działek rolnych mogłoby powodować nieścisłości w utworzonym wniosku i narażałoby rolnika na ewentualne negatywne konsekwencje" – przekonuje Agencja.

Jednocześnie podkreśla, iż różnica oznaczenia działek rolnych, stwierdzona podczas kontroli na miejscu we wniosku oraz w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej, nie ma negatywnego wpływu na przyznanie płatności. Ponadto przy każdej działce rolnej w polu "Uwagi" rolnik ma możliwość podania dodatkowych informacji, w tym m.in. oznaczenia literowego działki, wskazanego w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej.

"Dodatkowo, w przypadku wystąpienia takiej nieprawidłowości, że posiadany przez rolnika plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej jest niekompletny lub niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami w zakresie nazewnictwa i oznaczenia działek rolnych, na których realizowane są pakiety lub warianty, rolnik nie ma obowiązku dostarczenia Oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Odpowiednie, jasne wytyczne w zakresie obsługi spraw, w których stwierdzono ww. różnice, zostały przekazane pracownikom biur powiatowych i obowiązują od kilku lat" – zapewnia ARiMR.

derogacja, produkcja rolna na ugorach, dopłaty bezpośrednie, e-wniosek o dopłaty

W e-wniosku wybierz "ugór z uprawą"

Resort rolnictwa odniósł się do pytań dotyczących rozwiązań technicznych przy wypełnianiu wniosków o płatności, w związku z wprowadzeniem odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w 2022 r. w ramach zazielenienia. Przede...
Odnosząc się do wniosku o umożliwienie pobierania z aplikacji eWniosekPlus działek rolnych wraz z ich oznaczeniem, Agencja informuję, że aplikacja posiada już funkcjonalność eksportu dla sekcji dotyczących: działek referencyjnych, działek rolnych i elementów EFA do pliku csv. W aplikacji, w części Wniosek, w sekcji "Działki rolne" oraz sekcji EFA istnieje funkcjonalność umożliwiająca wyeksportowanie do pliku zewnętrznego GML deklaracji upraw z uwzględnieniem ich geometrii.

Jednocześnie wspomnieć należy, że dla każdego rolnika, który wysłał wniosek w aplikacji eWniosekPlus w roku poprzednim, tworzony jest automatycznie roboczy wniosek na nową kampanię. Wniosek ten jest tworzony na podstawie ostatniego wniosku z roku ubiegłego i widoczny jest w zakładce „Robocze’. Podczas przygotowania wniosku roboczego (na bazie wniosku z roku poprzedniego) usuwane są jedynie takie dane jak:

  • załączniki dołączone do wniosku w roku poprzednim,
  • znaki zwierząt,
  • międzyplony deklarowane w ramach EFA,
  • powierzchnie niekoszone.

"ARiMR dokłada wszelkich starań, aby podczas projektowania i zamawiania zmian w aplikacji eWniosekPlus na nową perspektywę uwzględniać takie usprawnienia i zmiany zgłaszane przez rolników i doradców" – deklaruje agencja płatnicza.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu