Nie ma zgody na odstrzał łosi. Resort się wycofał?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2022,12:20 Aktualizacja: 17-01-2022,12:26
A A A

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zniesienia moratorium na odstrzał łosi, resort klimatu i środowiska podkreśla, że żadne prace nad zmianą prawa w tym kierunku się nie toczą.

O kwestii rosnących strat, jakie w uprawach wyrządzają łosie, mówi się w środowisku rolniczym od dłuższego czasu. Pokłosiem rozmów są wystąpienia do rządzących, takie jak np. opisywany przez nas wniosek samorządu rolniczego z listopada ub.r. o podjęcie wszelkich działań, które pozwolą na redukcję populacji łosia w Polsce.

odstrzał łosi, KRIR, szkody w uprawach, Edward Siarka

Łosie wchodzą w szkodę rolnikom. Izby chcą przywrócenia odstrzału

Z wnioskami o umożliwienie zniesienia moratorium na odstrzał łosi zwróciły się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zarówno Krajowa Rada Izb Rolniczych, jak i Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. "W ostatnich latach populacja łosia...

"W ostatnich latach populacja łosia w Polsce znacznie wzrosła, co daje się zauważyć między innymi poprzez zwiększone straty w uprawach i płodach rolnych. Do tego zwiększona liczebność łosi zauważalna jest także na drogach, co często kończy się poważanymi wypadkami, również śmiertelnymi" - argumentowano w piśmie.

Rolniczy samorząd przywołał w nim ponadto cytowane szeroko w mediach wypowiedzi Edwarda Siarki, wiceministra klimatu i środowiska na jednym z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa. Urzędnik zadeklarował wówczas wolę zniesienia moratorium, czyli tymczasowego zawieszenia odstrzału na łosia, wprowadzonego przed 20 laty.

Zapowiedzi wiceszefa resortu klimatu i środowiska była też poświęcona jedna z interpelacji poselskich. W datowanej na 11 stycznia br. odpowiedzi ten sam Siarka podkreślił, że całoroczny zakaz polowań na łosie, wynikający z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, jest obowiązujący.

"Nie podjęto decyzji o zniesieniu moratorium na łosie. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie są prowadzone żadne prace mające na celu nowelizację wyżej wskazanego rozporządzenia ministra środowiska w zakresie przywrócenia okresu polowań na te zwierzęta. Jakiekolwiek decyzje w tym zakresie będą mogły być podejmowane jedynie po dokładnych analizach, uwzględniających wszystkie aspekty przedmiotowej sprawy" - zastrzegł polityk.

Jednocześnie zapewnił, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację związaną z liczebnością populacji łosia (zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Leśnictwa 2021 publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny obecnie jest ponad 31 tys. osobników), rozmieszczeniem (najwyższa liczebność populacji łosia występuje w województwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim) oraz poziomem szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych oraz lasach.
 

Poleć
Udostępnij