Można zgłaszać kandydatów do rady rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2023,13:40 Aktualizacja: 05-01-2023,13:43
A A A

Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o ogłoszeniu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Chętnych do tego rolniczego gremium na nową kadencję można zgłaszać do 3 lutego. RUSR funkcjonuje na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

"Radę powołuje w składzie 25 osób, na 3-letnią kadencję, minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych" - informuje KRUS.

W związku z udziałem w pracach Rady jej członkom przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu