Ministrowie porozmawiają o akcjach Krajowej Spółki Cukrowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2021,14:15 Aktualizacja: 10-05-2021,14:20
A A A

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się projektem zmiany ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Zakłada on, że Skarb Państwa będzie mógł obejmować nowe akcje Krajowej Spółki Cukrowej z prawem głosu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, akcje nowych emisji KSC S.A. mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani ze spółką umowami kontraktacji i pracownicy firmy. Akcje mogą być też nabyte przez inne osoby, ale bez prawa głosu.

Krajowa Spółka Cukrowa, akcje ksc, branża rolno–spożywcza, spólki Skarbu Państwa

160 milionów zysku KSC pójdzie na "zapas"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło decyzję m.in. w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez spółkę zysku. Członkowie zgromadzenia przyjęli w drodze uchwał sprawozdania zarządu oraz finansowe za rok...

Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, w obecnym stanie prawnym, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego KSC, Skarb Państwa nabywałby czy obejmowałaby akcje nowej emisji z wyłączonym prawem głosu. Obecnie SP posiada 79,69 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wprowadzonych zmian będzie mógł obejmować´ akcje z prawem głosu.

Proponowana regulacja umożliwi Skarbowi Państwa na korzystanie z pełni praw akcjonariusza Krajowej Spółki Cukrowej.

Jak z kolei wskazuje się w uzasadnieniu, zmiana ma związek z konsolidacją spółek z branży rolno–spożywczej, która przebiega w oparciu o KSC i jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia tego procesu.

Zgodnie z przyjętą przez rząd "Strategią zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030", konsolidacja ma polegać na podwyższeniu kapitału zakładowego KSC S.A., który zostanie pokryty przez SP aportem w postaci posiadanych udziałów jednoosobowych spółek.

W uzasadnieniu podkreśla się, że planowana konsolidacja wymaga zapewnienia akcjonariuszowi, który ma wnieść znaczące środki w postaci mienia państwowego, prawa współdecydowania o losach spółki analogicznego do jego zaangażowania kapitałowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement