Masz problem z ubezpieczycielem? Pisz do rzecznika

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2020,9:20 Aktualizacja: 16-09-2020,9:24
A A A

Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel potraktował cię niesprawiedliwie, możesz uzyskać bezpłatną poradę e-mailową od rzecznika finansowego. Wystarczy napisać na adres porady@rf.gov.pl na każdym etapie sporu.

"Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel potraktował cię niesprawiedliwie, w pierwszej kolejności powinieneś złożyć reklamację u tegoż ubezpieczyciela. Jeśli taka reklamacja zostanie odrzucona, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania interwencyjnego lub polubownego (wnioski można znaleźć tutaj)" - podpowiada ministerstwo rolnictwa.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych, rzecznik finansowy, Mariusz Jerzy Golecki

Rolnik nie może tracić. Ubezpieczenia do szybkiej poprawy

Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania Jana Krzysztofa Ardanowskiego. ministra rolnictwa z Mariuszem Jerzym Goleckim, Rzecznikiem Finansowym. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, tak by rolnicy otrzymywali należne...

Jak dodaje, rzecznik finansowy może również wytaczać powództwa w imieniu indywidualnych klientów oraz w interesie ogółu konsumentów, a także wspierać rolników na etapie postępowania sądowego tzw. istotnymi poglądami.

W przeszłości wypowiadał się w kwestiach bezpośrednio dotyczących rolników: w sprawie obniżania odszkodowań o zasiłki celowe, w sprawie dwukrotnego naliczania zużycia technicznego w ubezpieczeniach budynków rolniczych oraz w sprawie stosowania tzw. zasady proporcji w ubezpieczeniach mienia.

"Bardzo ważną kompetencją rzecznika jest też występowanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. W ten sposób przyczynił się do wyjaśnienia zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy należące do rolników" - przywołuje resort rolnictwa.

Eksperci z biura rzecznika finansowego udzielają też porad telefonicznych, pod numerami:

szacowanie szkód w uprawach, Polska Izba Ubezpieczeń, Małopolska Izba Rolnicza, ubezpieczalnie

Wytyczne do szacowania szkód? Ubezpieczyciele odmawiają

Polska Izba Ubezpieczeń odmówiła przygotowania wytycznych dla biegłych szacujących szkody w uprawach, które wystąpiły u rolników korzystających z dotowanych ubezpieczeń. Jej zdaniem byłaby to ingerencja w działalność biznesową...

 

  • tel. 22 333 73 28 - dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.
  • tel. 22 333 73 25 - dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym
  • tel. 508 810 370 - dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement