Rolnik nie może tracić. Ubezpieczenia do szybkiej poprawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-09-2020,10:40 Aktualizacja: 03-09-2020,10:46
A A A

Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania Jana Krzysztofa Ardanowskiego. ministra rolnictwa z Mariuszem Jerzym Goleckim, Rzecznikiem Finansowym. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, tak by rolnicy otrzymywali należne odszkodowania.

- Problem ubezpieczeń rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy -  powiedział po spotkaniu szef resortu.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, rzecznik finansowy, Mariusz Jerzy Golecki

Szykują się duże zmiany w ubezpieczeniach dla rolników

Urealnienie ochrony ubezpieczeniowej i uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty - takie zmiany w zasadach ubezpieczeń dla rolników proponuje Rzecznik...

Po serii roboczych konsultacji z ministerstwem rolnictwa, RF przygotował szereg propozycji zmian w zasadach ubezpieczeń rolniczych. Ich celem jest urealnienie ochrony ubezpieczeniowej, tak aby wypłacone odszkodowania były realnym i faktycznym wsparciem dla rolników.

Rzecznik postuluje również uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty.

Analiza biura RF wykazała szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników.

Chodzi głównie o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych.

- Dlatego po roboczych konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, moi eksperci przygotowali propozycje zmian w prawie - poinformował prof. Golecki.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, Aleksandra Staszewska, rzecznik finansowy

Rolnicy skarżą się na ubezpieczycieli

Ponad 300 wniosków o interwencję w sprawie ubezpieczeń rolników trafia rocznie do Rzecznika Finansowego. Najczęściej dotyczą nieprawidłowości w ubezpieczeniu upraw oraz budynków rolnych, a chodzi o zaniżanie kwot odszkodowań....

Podczas spotkania zwrócił również uwagę na nierówności stron w umowach ubezpieczeniowych, w których korzystniejszą pozycję mają ubezpieczyciele. Takie są wyniki analizy wniosków o interwencję kierowanych do Biura Rzecznika Finansowego w ostatnich latach.

Dlatego proponowane zmiany legislacyjne powinny pójść w kierunku urealnienia wypłacanych odszkodowań a także uchylenia przepisu dotyczącego stosowania tzw. franszyz, który daje możliwość obniżenia odszkodowania w zamian za niższą składkę.

- Konieczne jest ucywilizowanie kwestii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa lata suszy w roku 2018 i 2019 pokazały, że dotychczasowy system nie funkcjonuje należycie. Równość stron w umowach ubezpieczeniowych musi być zapewniona - podkreślił minister Ardanowski.

Rozmówcy uzgodnili, że wspólnie wypracowane propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną omówione również z przedstawicielami środowiska rolniczego.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu