Mają pomysł, jak wyeliminować słupów z przetargów na ziemię

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-07-2017,15:10 Aktualizacja: 25-07-2017,13:04
A A A

W przetargach na sprzedaż bądź dzierżawę ziemi z państwowego Zasobu powinni obligatoryjnie uczestniczyć rolnicy osobiście, ewentualnie - w uzasadnionych przypadkach - członkowie ich najbliższej rodziny - uważa Lubuska Izba Rolnicza.

Zarząd lubuskiego samorządu rolniczego wystąpił z pismem do ministra rolnictwa "w związku z pojawiającymi się sytuacjami uczestniczenia w przetargach ograniczonych na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osób nieuprawnionych (tzw. słupów), których wyeliminowanie w ww. postępowaniach okazuje się niezwykle trudne".

dzierżawa, ziemia, czynsze dzierżawne, dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa ziemi po nowemu. Wątpliwe kryteria, wysokie czynsze

Jeden rolnik ze swoich włości do działki, którą chce wydzierżawić z państwowego Zasobu ma faktycznie do przejechania 4 km. Inny - mający taki sam zamiar - 7 km. Ale ten drugi może wykazać, że w linii prostej ta odległość wynosi 2 km i to on...
LIR poprosił, by szef resort poczynił działania w kierunku doprecyzowania zapisów prawnych, określających katalog podmiotów mogących uczestniczyć w takich przetargach oraz osób, które mogą reprezentować te podmioty na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Jak zauważyła izba, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie zawiera żadnych unormowań dotyczących pełnomocnictwa uczestników przetargów, przez co mają tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

"A to w praktyce oznacza, iż każda osoba fizyczna może pełnić rolę pełnomocnika uczestnika przetargu. Naszym zdaniem, dla uniknięcia patologicznych, a powtarzających się sytuacji uczestniczenia w przetargach ograniczonych tzw. podstawionych osób, właściwym byłaby nowelizacja ww. ustawy w tym zakresie" - czytamy w wystąpieniu.

ziemia rolna, obrót ziemią rolną, sprzedaż ziemi rolnej, rolnictwo, dzierżawa ziemi

Rolnicy wolą dzierżawić niż kupować. Wiele nierozstrzygniętych przetargów

30 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od tego dnia grunty mają być przede wszystkim zagospodarowywane przez dzierżawę.   - Ustawa spełnia cele...
Rolniczy samorząd zawarł w nim konkretną propozycję. "Proponujemy, aby zamieścić w ustawie zapis mówiący o osobistym uczestnictwie w przetargu rolnika zamierzającego nabyć w tym trybie nieruchomość rolną, a w wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, zdarzenie losowe), które uniemożliwiają jego obecność w postępowaniu przetargowym, aby jego pełnomocnikiem mogła być wyłącznie osoba bliska (członkowie najbliższej rodziny, wymienieni w ustawie)" - wskazała LIR.

W jej opinii takie rozwiązanie wykluczyłoby uczestnictwo niepowołanych osób w przetargach ograniczonych. A jednocześnie nie byłoby uciążliwe dla rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne i którzy w większości przypadków osobiście biorą udział w organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych przetargach, ewentualnie upoważniają do występowania w ich imieniu najbliższych członków familii.

Resort rolnictwa odpowiedział krótko, że ta koncepcja będzie brana pod uwagę przy opracowywaniu projektu zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Podobnie zresztą jak i inne uwagi i pomysły zgłaszane np. przez organizacje rolnicze czy samych rolników.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu