Komisja przyjęła z poprawkami projekt ustawy w sprawie obrotu ziemią

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2016,10:00 Aktualizacja: 18-03-2016,10:54
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła projekt ustawy w sprawie obrotu ziemią z poprawkami. Wstrzymuje ona sprzedaż państwowej ziemi przez 5 lat, ale nie będzie to dotyczyło m.in. działek o powierzchni do 2 ha. Nabywca gruntów od Skarbu Państwa nie będzie mógł ich zbyć przez 15 lat.

Procedowanie zapisów projektowanej ustawy trwało przez 7 godzin. Posłowie klubów: PO, Kukiz15 i Nowoczesnej zaproponowali kilkadziesiąt zmian, prawie żadna nie zyskała akceptacji. Część poprawek zostanie przedstawiana podczas drugiego czytania projektu jako wnioski mniejszości. Klub PSL zapowiedział, że także przedstawi wtedy swoje poprawki.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, mirosław maliszewski

PSL apeluje o radykalne zmiany w projekcie ustawy w sprawie obrotu ziemią

PSL zaapelował do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o dokonanie "radykalnych zmian" w projekcie ustawy w sprawie obrotu ziemią, który według ludowców narusza prawo własności i zbyt ingeruje w prywatny obrót ziemią....

Uwzględnione zostały jedynie poprawki strony rządowej przedstawione przez Krzysztofa Ardanowskiego (PiS). Poseł zaproponował m.in., by wstrzymanie sprzedaży gruntów przez ANR nie dotyczyło działek do 2 hektarów. Komisja poparła ten wniosek.

Przyjęta została poprawka Jarosława Sachajko (Kukiz15) zobowiązująca nabywcę państwowych gruntów do niezbywania ich przez 15 lat. Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) proponowała zaś, by ten okres został skrócony do 5 lat. Rządowy projekt przewidywał 10-letni zakaz zbycia ziemi. Dotyczy to tylko gruntów nabytych w przetargu ograniczonym od ANR.

Odrzucono zaś propozycję, by zakaz zbywania gruntów nie dotyczył ziemi będącej w granicach administracyjnych miast. Nie zyskały też poparcia poprawki, który pozwalałyby na zakup gruntów z państwowego zasobu spółdzielniom rolniczym, zgłaszał je Zbigniew Ajchler (PO).

Jak wyjaśnił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa na tym etapie procedowania rząd nie zgadza się na takie zmiany, ale być może będą one uwzględnione w projektowanej ustawie o spółdzielczości rolniczej.
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, krzysztof jurgiel

Będą zmiany w ustawie w sprawie obrotu ziemią? Jurgiel nie wyklucza

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa zadeklarował, że rządowi zależy na dobrej ustawie w sprawie obrotu ziemią i jest gotów na wprowadzenie do niej zmian. Organizacje i związki rolników poparły podczas obrad komisji rolnictwa projekt...

Posłowie uwzględnili postulaty organizacji rolniczych, by rolnik mógł się wycofać z transakcji, gdy zakup ziemi zaproponuje ANR. Chodzi o przypadek, gdy gospodarz chce sprzedać ziemię, a nie ma na nią chętnych, wtedy agencja wyceni tę ziemię i zaproponuje jej wykup.

Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące dziedziczenia. Agencja nie będzie ingerowała w nabycie nieruchomości, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy - dzieci, wnuki, rodzice czy dziadkowie. Będą oni mogli odziedziczyć nieruchomość bez względu na to gdzie mieszkają, czy mają stosowne wykształcenie i bez względu na wielkość gospodarstwa.

Zmieniona została definicja rolnika indywidualnego. Jest nim osoba będąca właścicielem, posiadaczem czy lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków nie przekracza 300 ha.

Musi on posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzić osobiście gospodarstwo.

Rolnik musi należeć do KRUS, chyba że powierzchnia prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego nie przekracza 50 ha użytków rolnych. W przedłożeniu rządowym było to 20 hektarów. 5-letni okres zamieszkania nie dotyczy tzw. młodego rolnika (do 40 lat).
protest w obronie polskiej ziemi, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mateusz Kijowski

Protestowali w obronie polskiej ziemi

Kilkuset rolników z całej Polski protestowało w środę w Warszawie pod pomnikiem Wincentego Witosa "w obronie polskiej ziemi". Zarzucali PiS, że w procedowanym w Sejmie projekcie ustawy dokonuje zamachu na prywatną własność ziemi....

Jurgiel poparł poprawkę, ale nie zgodził się na wykreślenie obowiązku należenia do KRUS, o co postulowały organizacje rolnicze. Obiecał jednak, że propozycja zostanie przeanalizowana, a zmiana może być wprowadzona podczas drugiego czytania na następnym posiedzeniu Sejmu.

Ardanowski zgłosił też poprawkę umożliwiającą rolnikom sprzedaż siedlisk bez ingerencji ANR. Chodzi o grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha, na których są budynki i nie są one wykorzystywane do produkcji rolniczej.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Straci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, której przepisy faktycznie nie weszły w życie.

Poleć
Udostępnij