Jurgiel: najważniejsze jest utrzymanie WPR po 2020 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2017,10:30 Aktualizacja: 09-02-2017,10:37
A A A

Priorytetem Polski w debacie o tym, jak będzie funkcjonowała UE po 2020 r., jest utrzymanie wspólnej polityki rolnej i wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników - powiedział w Sejmie Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

Szef resortu na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa powiedział, że Polska aktywnie uczestniczy w debacie na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, jednak najważniejsze dyskusje na ten temat odbędą się w drugiej połowie roku.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, Rada Dialogu Społecznego

Resort rolnictwa po przeglądzie. Znamy priorytety na przyszłość

Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie - powiedział w poniedziałek Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodał, że jednym z celów resortu są prace...

Polityk poinformował, że Komisja Europejska 2 lutego uruchomiła unijne konsultacje na ten temat. W dyskusji na temat kształtu unijnej polityki rolnej można wziąć udział poprzez stronę internetową resortu rolnictwa. Konsultacje potrwają do 2 maja, a ich podsumowanie przedstawi w lipcu Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Celem KE jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa, ustabilizowanie dochodów rolniczych oraz wzmocnienie pozycji rolnika wobec handlu i przetwórstwa - powiedział Jurgiel.

Ministerstwo przygotowało propozycję polskich priorytetów dotyczących przyszłości polityki rolnej. Wskazuje się w niej na istotną rolę Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem resortu konieczne jest też wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Należy przy tym wzmocnić finansowanie tzw. II filaru WPR, czyli rozwoju obszarów wiejskich np. z polityki spójności.
Dorota Niedziela, Joanna Kluzik-Rostkowska, platforma obywatelska, krzysztof jurgiel, minister rolnictwa, asf

PO: minister rolnictwa nie daje sobie rady z prowadzeniem resortu

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa nie daje sobie rady ze swoim resortem - przekonywały posłanki PO, które krytykowały ministra m.in. za ustawę o ziemi, sprawę stadniny w Janowie i niedostateczne ich zdaniem działania w sprawie ASF oraz...

Do priorytetów resort zaliczył także bardziej skuteczne niż obecnie działania w zakresie stabilizacji rynków rolnych. Instrumenty te (np. dopłaty do przechowywania czy rekompensaty za poniesione straty) powinny być uruchamiane szybciej i bardziej aktywnie.

Priorytety uwzględniające strategiczne cele rozwojowe Polski zapisane zostały w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR), w której "żywność wysokiej jakości" wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych.

Obecny na posiedzeniu komisji Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju zaznaczył, że wspólna polityka rolna oraz polityka spójności to dwa największe filary w Unii, na które wydawane jest 4/5 budżetu UE. Dyskusja na temat nowych ram finansowych dopiero się rozpocznie, pierwsze propozycje zostaną zaprezentowane prawdopodobnie dopiero pod koniec roku. Finansowanie to zależy m.in. od analizy skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kryzysu migracyjnego i bezpieczeństwa.
marek trela, stadnina koni, janów podlaski, sąd, krzysztof jurgiel, anr

Jurgielowi nie zostanie uchylony immunitet? Komisja jest przeciw

Sejmowa komisja regulaminowa negatywnie zaopiniowała w środę wniosek Marka Treli, byłego prezesa Stadniny Koni Janów Podlaski o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Krzysztof Jurgiela, ministra rolnictwa....

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wykorzystanie potencjału małych ośrodków miejskich i wsi. - Będziemy chcieli, by te kwestie były uwzględniane w polityce spójności UE - podkreślił wiceminister. Dodał, że niezwykle ważne jest wzmocnienie małych i średnich firm, które dominują na obszarach wiejskich oraz wdrażanie w rolnictwie innowacyjnych rozwiązań.

- Bardzo nam zależy, żeby fundusze, które będą w ramach polityk (unijnych) były zarządzane na poziomie krajowym, regionalnym, a nie na poziomie unijnym - powiedział Kwieciński. Dodał, że obecnie obserwuje się tendencję do przenoszenia zarządzania i finansów z poziomu krajowego na unijny, a to jest dla Polski niedobre.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu