Jest projekt na rzecz ubezpieczeń rolnych. Co z niego wyniknie?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-05-2019,8:10 Aktualizacja: 08-05-2019,8:17
A A A

Trwa realizacja projektu, którego celem jest wypracowanie rozwiązań zwiększających efektywność wydatkowania państwowych pieniędzy na oferowane rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy - zapewnia resort rolnictwa.

Jakiś czas temu rolniczy samorząd wystąpił do ministerstwa z prośbą o wprowadzenie dotowanych z budżetu państwa dobrowolnych ubezpieczeń gospodarstwa - a nie zwierząt - od ryzyka padnięcia zwierząt i uboju z konieczności.

krus, ubezpieczenie społeczne rolników, Aleksandra Hadzik, szymon giżyński, świadczenia dla rolników, Emerytura z KRUS

Nie tylko w Polsce jest odrębne ubezpieczenie dla rolników

- Polska nie jest jedynym krajem, który posiada odrębny system ubezpieczenia społecznego rolników. Nasz wzorowany jest na francuskim, ale każdy z krajów przystosowuje rozwiązania do własnych potrzeb - mówi Aleksandra...

"Obecnie z możliwości ubezpieczenia zwierząt ze względu na zbyt wysokie stawki oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe korzysta znikoma liczba rolników. Wprowadzenie takiego ubezpieczenia gospodarstwa, a nie konkretnego zwierzęcia - jak w ubezpieczeniach drobiu - w znacznym stopniu rozwiązałoby problemy rolników, dotyczące uboju z konieczności" - wskazali wnioskodawcy.

W odpowiedzi resort poinformował, że w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podpisana została umowa na realizację projektu pt: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Jego realizacją zajmuje się konsorcjum złożone z państwowych instytucji z ministerstwem w roli lidera.

nik, ubezpieczenia uipraw, ubezpoieczenia zwierząt gospodarskich, szacowanie szkód łowieckich

NIK sprawdzi ubezpieczenia rolnicze i szacowanie szkód łowieckich

Ważne dla rolników zagadnienia, jak dotowany z budżetu państwa system ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich czy szacowanie szkód łowieckich po nowemu, mają być sprawdzane w 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. Państwowa...

"Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego (całościowego - red.) zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie" - podało ministerstwo.

Projekt ma trwać 3 lata i zakłada realizację 3 zadań, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się do praktycznego wdrożenia zestawu 5 produktów ubezpieczeniowych.

"Będzie składał się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych" - wyjaśnia resort.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu