NIK sprawdzi ubezpieczenia rolnicze i szacowanie szkód łowieckich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2019,11:25 Aktualizacja: 02-01-2019,11:47
A A A

Ważne dla rolników zagadnienia, jak dotowany z budżetu państwa system ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich czy szacowanie szkód łowieckich po nowemu, mają być sprawdzane w 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Państwowa instytucja ogłosiła właśnie plan pracy na bieżący rok, uwzględniający 111 zaplanowanych kontroli.

ARiMR, dopłaty bezpośrednia, NIK, kontrola NIK, system informatyczny

NIK ostro krytykuje ARiMR. Poszło o system informatyczny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zapewniła sprawnego i wydajnego systemu informatycznego SIA (system informatyczny ARiMR służący do obsługi procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności dla producentów...

"Tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Ich dobór do Planu pracy NIK na 2019 rok uwzględnia problemy i zagrożenia zidentyfikowane w wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. NIK uwzględniła także sygnały o nieprawidłowościach od obywateli, które miały wpływ na jakość ich życia i funkcjonowanie państwa" - poinformowała izba.

I tak, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK będzie sprawdzać skuteczność realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Będzie też szukać odpowiedzi na pytanie, czy państwowa hodowla koni w Polsce prowadzona jest gospodarnie i rzetelnie.

"Prześwietlone" ma zostać ponadto wspieranie środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych. Najważniejszym celem jest wykazanie, czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich sprzyja stabilizacji produkcji.

krir, wiktor szmulewicz, ubezpieczenia upraw, ubezpieczenie od suszy, ubiezpieczenie od ryzyka utraty dochodów

Ubezpieczenie od suszy? A może od ryzyka utraty dochodów

Uprawy można ubezpieczyć od ryzyka suszy, deszczu nawalnego, kiepskiego przezimowania czy gradu. Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR uważa, że najważniejsze jest jednak ryzyko utraty dochodu. - To, czy była susza, czy miałem spadek plonów jest...

Departament Środowiska NIK w 2019 r. przyjrzy się natomiast realizacji zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach różnych przedsięwzięć.

Takie decyzje - jeśli są pozytywne - to często "zielone światło" dla inwestycji rolniczych, jak budowa chlewni, obory itp. Pytanie definiujące cel główny tej kontroli brzmi: "Czy działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, były prawidłowe i zapewniały warunki do ochrony środowiska na obszarach znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych przedsięwzięć?".

DŚ NIK ma również sprawdzić wdrożenie nowego systemu szacowania szkód łowieckich, a konkretnie wyjaśnić, czy zapewnia ich rzetelne szacowanie oraz wypłacanie odszkodowań.

Pod lupę trafi również proces tworzenia i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Inspektorzy będą kontrolować prawidłowość działań przy powoływaniu do życia tej ważnej także dla rolników firmy oraz to, czy zapewniły pełną realizację przez jednostkę jej ustawowych zadań.
 

Poleć
Udostępnij