Jaja pod lupą inspekcji. Nieprawidłowości m.in. w informacjach o metodzie chowu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2024,9:10 Aktualizacja: 22-04-2024,15:25
A A A

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawiła wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej jaj, przeprowadzonej w IV kwartale 2023 r. w sklepach spożywczych i innych punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju.

„Celem kontroli, która objęła łącznie 142 podmioty zajmujące się handlem detalicznym (sklepy, stoiska, stragany), było sprawdzenie jakości handlowej jaj spożywczych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach towarzyszących. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 37 punktach sprzedaży (tj. 26,1 proc. wszystkich skontrolowanych)” - podaje w komunikacie IJHARS.

Jaja z różnych partii w jednym opakowaniu

Jak w nim dodano, w zakresie cech organoleptycznych skontrolowano łącznie 49 partii jaj w opakowaniach jednostkowych o łącznej liczbie 10,4 tys. szt. Z tego zakwestionowano tylko 1 partię (2,0 proc. skontrolowanych) o liczbie 0,1 tys. szt. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły umieszczenia w 1 opakowaniu jaj pochodzących z dwóch różnych partii.

kowr, jaja, produkcja jaj, jaja konsumpcyjne

KOWR: Polska czwartym producentem jaj w UE

Polska jest czwartym, po Francji, Hiszpanii i Niemczech, producentem jaj w Unii Europejskiej z 14 proc. udziałem w unijnej produkcji. W 2022 r. krajowa produkcja jaj konsumpcyjnych wyniosła 10,1 mld sztuk. Rozwój tego sektora napędzana jest...

Grafika sugerowała inny rodzaj chowu

„W zakresie znakowania skontrolowano łącznie 460 partii jaj o łącznej liczbie 165,9 tys. szt., w tym 413 partii jaj w opakowaniach jednostkowych (o łącznej liczbie 69,7 tys. szt.), a także 47 partii jaj luzem (o łącznej liczbie 96,2 tys. szt.). Z tego zakwestionowano łącznie 83 partie (18,0 proc. skontrolowanych) o łącznej liczbie 68,6 tys. szt., w tym w opakowaniach jednostkowych 57 partii o łącznej liczbie 9,7 tys. szt., a luzem 26 partii o łącznej liczbie 58,9 tys. szt." - wylicza Inspekcja.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości, znalazły się m.in.: 

- nieprawidłowe dane dotyczące daty minimalnej trwałości lub ich brak; 

- nieprawidłowe informacje dotyczące metody chowu kur lub ich brak, np. zastosowano określenie „metoda chowu kur nr 3”;

- brak danych lub nieprawidłowe dane producenta lub podmiotu wprowadzającego jaja do obrotu, brak kodu producenta na jajach, brak kodu zakładu pakowania jaj, brak objaśnienia oznaczenia kodu producenta na opakowaniu; 

- brak informacji przy sprzedaży jaj luzem, dotyczących: klasy jakości, klasy wagowej, metody chowu, objaśnienia oznaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości; 

- nieprawidłowo wskazana klasa wagowa jaj lub jej brak, brak wskazania klasy jakości jaj;

- nieprawidłowe informacje o warunkach przechowywania lub ich brak;

- brak wskazania numeru partii produkcyjnej jaj, brak wskazania lub nieprawidłowy weterynaryjny numer identyfikacyjny;

- zastosowanie szaty graficznej sugerującej inny chów niż deklarowany klatkowy;

- nieprawidłowa i niepełna informacja dotycząca wartości odżywczej; 

„Dodatkowo, w przypadku 6 partii stwierdzono oferowanie w sprzedaży jaj po przekroczeniu daty minimalnej trwałości” - wskazała Inspekcja.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, drobiarstwo, konsumenci, jaja, jaja kurze, spożycie jaj, jajko, kury nieśne

Ile jaj rocznie zjada statystyczny Polak?

Ile jaj rocznie zjada statystyczny Polak? To trudne pytanie i przedmiot sporów. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny Polak zjada rocznie 160 jaj kurzych. Branża produkcji i dystrybucji jaj...

Decyzje, mandaty, zgłoszenia do sanepidu

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali ogółem 16 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 10 850 zł, w tym 2 decyzje za wprowadzenie do obrotu wyrobów zafałszowanych na kwotę 1 000 zł i 15 decyzji za wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości na łączną kwotę 9 850 zł. Ponadto inspektorzy wydali m.in. 8 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej, a na osoby odpowiedzialne nałożyli 9 mandatów karnych na łączna kwotę 3 900 zł (m.in. za wprowadzanie do obrotu jaj przeterminowanych - 6 mandatów o łącznej kwocie 3 150 zł). 

„Informacja o oferowaniu do sprzedaży jaj niewłaściwej jakości - przeterminowanych - została przekazana do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a informacje o wprowadzaniu do obrotu jaj nieprawidłowo oznakowanych - do Inspekcji Weterynaryjnej” - przekazuje IJHARS.

Jednocześnie zastrzega, że - z uwagi na toczące się postępowania administracyjne oraz procedury odwoławcze - ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie.

Poleć
Udostępnij